Author: medvindpersonal

Aksel Aanensen – Ny i Medvind Personal

Vi gleder oss veldig til å få om bord Aksel Aanensen! Han skal jobbe som rådgiver og coach mot ledere og
ledergrupper, med fokus på organisasjonsutvikling og implementering av virksomhetsstrategier.

Aksel har over 20 års ledererfaring fra IT/Telecom bransjen, de siste årene som Adm. Dir. for Ericsson i Norge. Han har sittet i internasjonale toppledergrupper og hatt ansvar for ledelse av komplekse matriseorganisasjoner innen salg og leveranse av systemløsninger og tjenester.

HR-Konsulent

Vi søker etter en ny medarbeider i Oslo, som vil være en del av et engasjert og faglig sterkt HR-team.
Vi bistår selskaper med å bygge og utvikle sin organisasjon, både operativt og strategisk, ved å levere rådgivning, trening, coaching og operativ bistand.

Vi ser etter en HR-konsulent med HR-utdanning på høyskolenivå, og med 3 til 5 års operativ HR-erfaring. Du bør ha en konsulent-profil, som samhandler godt med vårt team og ut mot aktuelle oppdrag.
Videre ser vi at du er engasjert, proaktiv og analytisk, og lett setter deg inn i og løser ulike utfordringer.

Digitalisering og effektivisering av HR står sentralt i denne rollen, og så du må ha interesse, forståelse, kompetanse og erfaring innenfor dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver:
 • Delta operativt i HR-oppdrag ut mot aktuelle kunder
 • Delta i løsningsarbeid i forhold til innsalg av oppdrag
 • Delta i utvikling av eksisterende kunder
 • Ha ansvar for enkelte administrative oppgaver internt i Medvind

Medvinds konsulenter og rådgivere må kunne opprette og vedlikehold gode kunderelasjoner, og vi leverer våre oppdrag effektivt og profesjonelt fra dag 1. Oppgavene vil kunne innebære prosessforbedringer, generelt operativt HR-arbeid, trening og coaching, lederstøtte og -bistand innen gjennomføring, utvikling
og omstilling. Det er sentralt at du har en tydelig kommunikasjonsform, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Kvalifikasjoner:
 • Relevant universitets-/høyskoleutdanning innen HR
 • 3-5 års erfaring innen HR-feltet
 • Erfaring med lederstøtte og operativt HR-arbeid
 • Oppdatert kunnskap om relevant regelverk
 • Digitale ferdigheter, evne til å implementere, bruke og lære bort digitale prosesser og verktøy
 • Strukturert og i stand til å håndtere flere parallelle prosesser uten å miste blikket for detaljer.

Søknad:
Er dette jobben for deg, legger du inn din søknad og CV på finn.no innen 03.10.2019.
Har du spørsmål om stillingen som ikke fremgår av annonsen, kan du ta kontakt med Seniorrådgiver
Kristin B. Benth på tlf 995 35 033.

Om Medvind Personal AS:
Medvind Personal AS er et konsulentselskap som bistår med å bygge og utvikle organisasjoner, både operativ og strategisk. Vi har siden 2002 bistått en rekke organisasjoner, store som små, i utviklings-
og omstillingsprosesser.

Medvinds formål er å bidra til verdiøkning for bedrifter og enkeltindivider. De menneskelige ressursene
blir ivaretatt og utviklet til å fungere optimalt, på individ-, gruppe- og systemnivå.

Våre ansatte er senior-rådgivere med bred kompetanse og lang erfaring fra privat og offentlig sektor,
innen HR, omstillings- og endringsprosesser, coaching, veiledning og lederutvikling.
Vi leverer tjenester og rådgivning innen:

 • leder- og talentutvikling
 • organisasjonsutvikling
 • karriereutvikling og outplacement

Medvind leverer som et team, alltid med en ansvarlig, for å sikre at rett erfaring og kompetanse blir hensyntatt og riktig gjennomført.

Våre verdier: Respekt, Nytenkende og Raus, er bærende i møte med kunder og enkeltindivider.

Medvind Personal har hovedkontor i Oslo og vi har i tillegg knyttet til oss seniorrådgivere i flere norske byer. Videre er Medvind Personal en del av Career Partners International (CPI), slik at vi kan gi HR services i 45 land med over 300 kontorer.


Knapp.jpg/

Yvonne Fosser – Ny i Medvind Personal

Vi ønsker Yvonne Fosser velkommen og gleder oss til å jobbe sammen med henne, sier Ann-
Charlotte Huitfeldt. Yvonne er siviløkonom og har masterkurs i arbeidsrett og Human Resource Management ved BI, samt praktisk pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo.

Yvonne har over 20 års erfaring som HR direktør fra blant annet i DHL, Felleskjøpet, Hewlett-Packard Norge og Innovasjon Norge.
Hun har sittet i toppledergrupper og hatt ansvar for utvikling av strategisk HR med fokus på kultur- og endringsprosjekter, etablering
av ledelsesprogrammer og talentutvikling.

Hun er også styremedlem i Ungt Entreprenørskap.

Medvind Personal inviterer til workshop 23. mai 2019 kl 12.30-16.00

Bli bevisst de muligheter og utfordringer som ledelse i en digital tid byr på i hverdagen. Gjennom å formidle innsikter og teknikker fra forskning på distanseledelse i en digital verden, ønsker vi å utvikle deltagernes kompetanse og innsikt i å lede når teamet sitter spredt på ulike lokasjoner.

En av de fremste forskerne på området Associate professor Donatella De Paulo vil dele sine funn med oss. Donatella er siviløkonom fra BI med doktorgrad fra Norges Handelshøyskole og har forsket på temaene virtuell – digital ledelse, møteplasser i en digital tid og i-kroppen ledelse. Hun har en rekke publiseringer i vitenskapelige journaler.

Basert på Donatellas innsikt vil vi arbeide med hvordan ledelse på distanse kan innarbeides i hverdagen og bli en ledelses kompetanse i seg selv. Vi vil introdusere praktiske metoder og verktøy og ikke minst legge til rette for en erfaringsutveksling som vi vet vil gi deltagerne en mulighet til å heve nivået på ledelse på distanse i en digital hverdag.

Kurset er for deg som skal lede, eller allerede leder medarbeidere på distanse.

Påmelding: Kristin Løvenskiold, kristin@medvindpersonal.no
Frist: 15 mai 2019
Pris kr: 2.800,-