Author: medvindpersonal

7 fordeler for små og mellomstore bedrifter ved å leie inn HR- tjenester

Det er flere fordeler med å leie inn HR- tjenester for små og mellomstore bedrifter. Her nevner vi 7 grunner: 

1. Ekspertise og erfaring: 

HR-konsulentbyråer har ofte erfarne fagfolk med spesialisert kunnskap innenfor ulike områder av menneskelige ressurser. Dette gir bedriften tilgang til fagfolk med oppdatert
kunnskap og erfaring, selv om de ikke har ressursene til å ansette slike eksperter på heltid. 

2. Kostnadseffektivitet: 

Å leie inn HR-tjenester kan være kostnadseffektivt sammenlignet med å opprettholde en intern HR-avdeling. Bedriften betaler kun for de tjenestene de trenger når de trenger
dem, og det eliminerer kostnadene knyttet til å ansette og trene internt personell. 

3. Fokus på kjernevirksomheten:

Ved å outsource HR-tjenester kan små og mellomstore bedrifter frigjøre ressurser og fokusere mer på sin kjernevirksomhet. Dette kan øke produktiviteten og forbedre
bedriftens resultater. 

4. Compliance og risikohåndtering: 

HR-konsulenter er ofte oppdatert på arbeidslover og regelverk. De kan hjelpe bedriften med å sikre at den overholder gjeldende lover og forskrifter, noe som reduserer
risikoen for juridiske problemer. 

5. Rekruttering:

Konsulentbyråer kan ta hele rekrutteringen fra A-Å, eller kun deler av prosessen. Dette sparer tid og ressurser for bedriften og kan føre til bedre ansettelsesbeslutninger. Konsulenten
er gjerne sertifisert i ulike testverktøy som vil bidra til en mer profesjonell prosess. 

6. Opplæring og utvikling:

HR-konsulenter kan bidra til å lage en strategi for kompetanseutvikling i bedriften. Dette kan være spesielt nyttig for å forbedre ansattes ferdigheter og øke produktiviteten
i tråd med bedriftens mål. 

7. Skalerbarhet:

Ved å leie inn HR-tjenester kan små og mellomstore bedrifter enkelt skalere opp eller ned etter behov. Dette er spesielt nyttig i perioder med vekst eller nedgang i virksomheten. 

 

Les mer om våre HR-Tjenester

Kontakt oss for en uforpliktende prat om hva vi kan hjelpe deg med i din bedrift!

Hvordan håndtere overgangsalderens innvirkning på kvinner i arbeidslivet

Har du følt deg trett, glemsk og grinete, eller opplever du at du har en kvinnelig kollega som er det?

Overgangsalderen, som er en naturlig del av enhver kvinnes livsreise, bringer med seg en rekke fysiske og følelsesmessige endringer. Overgangen kan påvirke kvinners jobbytelse og generelle trivsel på arbeidsplassen, og rammer en stor andel kvinner etter 40 års alderen i mer eller mindre grad.

Her kommer noen tips om hva du som kvinne kan gjøre, og hva du som arbeidsgiver kan bidra med for å ta vare på dine kvinnelige medarbeidere som gjennomgår dette.

Fysiske symptomer og produktivitet:

Overgangsalderen bringer ofte med seg fysiske symptomer som hete- og svettetokter, søvnproblemer mm. Dette kan føre til søvnmangel og redusert energi, og noen ganger en følelse av “hjernetåke, som igjen kan påvirke arbeidsproduktiviteten.  

Ta kontakt med din fastlege, det er god hjelp å få. Det er ingen grunn til å lide seg gjennom dagene. Som arbeidsgiver kan du vurdere å tilby fleksible arbeidstider eller muligheter for hjemmekontor for å hjelpe kvinner med å håndtere disse utfordringene. 

Emosjonelle utfordringer:

Overgangsalderen kan også føre til følelsesmessige svingninger, nedstemthet, angst og til og med økt irritabilitet. Dette kan påvirke en kvinnelig ansatts mentale velvære og samarbeidsevner. Åpen kommunikasjon og støtte fra kollegaer og ledelse er avgjørende for å hjelpe kvinner med å håndtere disse følelsesmessige utfordringene.

Fremme et støttende arbeidsmiljø:

Endringene kommer gradvis og starter gjerne før vi selv er klar over at vi er i overgangsalderen. For å støtte kvinner i denne livsfasen kan arbeidsplassen vurdere å tilby opplysende opplæringsprogrammer om overgangsalder og tilrettelegging for korte pauser.  En inkluderende og forståelsesfull bedriftskultur, der ansatte føler seg trygge på å dele eventuelle utfordringer, er også viktig.

Regelmessig mosjon

 • Reduserer hetetokter og søvnproblemer
 • Lindrer følelsesmessige symptomer
 • Forbedrer kognitiv funksjon
 • Øker energinivået

Masse nyttig og fin informasjon finner du i boken Hetetokter & kalde fakta som Gynekolog Helena Enger har gitt ut. Vil du fordype deg enda mer er programmet Hjernen i overgangsalderen i NRKs arkiver å anbefale. Mer om forskning og informasjon finner du på nettsteder som “The North American Menopause Society” (NAMS).

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og verneombud – Nye krav for bedrifter

Fra og med 1. januar 2024 vil terskelen for opprettelse av Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg, bedre kjent som AMU, bli endret i henhold til arbeidsmiljøloven.
Som mange er klar over har tidligere krav vært at bedrifter med 10 eller flere ansatte måtte utpeke et verneombud, mens bedrifter med 50 eller flere ansatte var pålagt å etablere et AMU. Nå har det blitt vedtatt at disse tersklene skal senkes, noe som vil bety endring for mange organisasjoner.

Hva vil gjelde fra 1. januar 2024?

 • Verneombud fra 5 ansatte
 • AMU fra 30 ansatte

Dette betyr at flere mindre bedrifter nå vil være forpliktet til å ha et verneombud eller opprette et
AMU for å ivareta arbeidsmiljøet og sikkerheten til sine ansatte.

Opplæringsplikt

Som en naturlig følge av denne lovendringen, vil mange ansatte måtte gjennomgå lovpålagt opplæring for å skaffe seg den nødvendige kompetansen som kreves for å inneha disse vervene. I tillegg er oppstarten av slike utvalg en kompleks prosess, og det er viktig å være klar over de spesifikke ansvarsområdene og oppgavene som må utføres.

Trenger du bistand?

Vi i Medvind Personal ønsker å tilby vår ekspertise og erfaring for å hjelpe bedrifter med å tilpasse seg disse endringene. Vi har lang og bred erfaring med oppstart og oppfølging av verneombud og AMU som gjør oss i stand til å veilede bedrifter gjennom denne overgangen på en smidig og effektiv måte.
Vårt team kan også delta aktivt som medlemmer i AMU for å sikre at alle prosesser følger lovpålagte retningslinjer og at de ansattes rettigheter og sikkerhet blir ivaretatt på best mulig måte.

Våre HR-konsulenter har derfor utviklet tre unike AMU-pakker, tilpasset ulike behov og budsjetter.

1. AMU Oppstartsplan

 • Ideell for bedrifter med 30-50 ansatte
 • Juridisk veiledning og dokumentasjon for opprettelse av AMU
 • Oppfølging for AMU-medlemmer i deres roller og ansvar
 • Nødvendig veiledning for å komme i gang
 • Rask og enkel opprettelse av AMU

2. AMU Optimaliseringspakke

 • Skreddersydd for bedrifter som allerede har et AMU på plass
 • Evaluering og optimalisering av eksisterende AMU-struktur og praksis
 • Implementering av forbedringer og bedre HMS-resultater
 • Vi sørger for at du følger beste praksis

3. AMU Masterpakke

 • En omfattende løsning for bedrifter som ønsker en komplett AMU-tjeneste
 • Opprettelse, oppfølging og kontinuerlig støtte for ditt AMU
 • Regelmessig revisjon og oppdatering av HMS-prosedyrer

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss for å diskutere hvordan vi kan støtte dere i forbindelse med disse endringene. Vi ser frem til å bidra til et tryggere og mer produktivt arbeidsmiljø for din organisasjon.

Les mer våre tjenester på HR-tjenester. Les også mer om de nye kravene for Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg på nettsidene til Arbeidstilsynet, Stortinget eller HMS-Norge.

5 grunner til hvorfor et effektivt HR-system gir konkurransefortrinn

I denne artikkelen vil vi utforske 5 grunner for betydningen av hvordan et godt HR- system kan bidra til å optimalisere menneskelige ressurser og skape en konkurransedyktig fordel i dagens forretningsmiljø. 

1. Automatisering av rutineoppgaver: 

HR-avdelinger håndterer ofte et bredt spekter av administrative oppgaver inkludert rekruttering, onboarding, sykefraværsoppfølging, feriehåndtering og mye mer. HR-systemer kan automatisere disse rutineoppgavene, noe som frigjør tid og ressurser til å fokusere på mer strategiske og menneskelige aspekter ved ledelsen av ansatte. Slik automatisering bidrar også til å redusere feil og forbedre nøyaktigheten i HR-prosessene, noe som er spesielt viktig når det kommer til lønnsadministrasjon og overholdelse av forskrifter med mer. Gjennom bruk av dataanalyse kan også HR-avdelingen bli en bedre strategisk partner for ledelsen, og bidra til beslutninger som på lengre sikt kan påvirke bedriftens vekst og suksess. 

2. Forbedre rekrutteringsprosesser:

En systematisk rekrutteringsprosess skaper større trygghet i at bedriften har gjort en god ansettelse. HR-systemer gjør det mulig for bedrifter å publisere stillingsannonser, motta søknader, filtrere CV-er, og administrere hele rekrutteringsprosessen på en strømlinjeformet måte. Dette gir bedrifter mulighet til å raskere identifisere og ansette de mest passende kandidatene, noe som kan gi en konkurransefordel og redusere tid og kostnader knyttet til rekruttering. 

3. Talentutvikling og kompetansekartlegging:

HR-systemer legger til rette for effektiv talentutvikling og kompetansekartlegging. Ved å føre elektroniske opplæringsregistre, kartlegge kompetanser og måle ansattes ytelse, kan man identifisere kompetansegap og tilby målrettede utviklingsmuligheter. Dette bidrar til å engasjere ansatte, forbedre produktiviteten, og beholde nøkkeltalenter som er avgjørende for bedriftens vekst.  

4. Overholdelse av forskrifter og personvern: 

Med innføringen av den europeiske personvernforordningen, GDPR, ble det mer kritisk enn noen gang at bedrifter beskytter og håndterer personopplysninger på en sikker og lovlig måte. Tradisjonelle arkivskap kan være sårbare for uautorisert tilgang, tap, eller skader, noe som potensielt kan føre til brudd på personvernregler og betydelige bøter. 

HR-avdelinger har ofte ansvar for å håndtere slike sensitive personopplysninger om ansatte og HR-systemer kan bidra til å sikre at slike data blir behandlet i samsvar med gjeldende personvernregler og forskrifter. 

5. Trivsel og kultur 

Et HR-system kan også bidra til å sette klimaundersøkelser og medarbeidersamtaler i system slik at det kan sammenlignes med tidligere år for å se forbedringspotensialer. På denne måten vil også en medarbeidersamtale standardiseres slik at den blir av god kvalitet hvor de viktige temaene blir diskutert. Dette kan bidra til å finne gap og forbedre organisasjonskulturen samt trivsel hos de ansatte. 

Konklusjon

HR-systemer kan være avgjørende for moderne bedriftsstyring og suksess, men vi ser det kan være vanskelig å velge riktig system da det finnes mange valg i dette markedet. I Medvind Personal har vi erfaring med å veilede våre kunder med å velge riktig HR-system tilpasset deres behov. Vi kan også ta jobben med selve implementeringen og gi råd om beste praksis innen datasikkerhet og overholdelse av personvernregler, noe som sikrer at bedriften oppfyller alle nødvendige krav og samtidig beskytter sensitive data. 

Les mer om våre HR-Tjenester

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din bedrift med dette! Du treffer oss på: post@medvindpersonal.no

Vikariater, innleie av arbeidskraft og midlertidige ansettelser

01.07.22 ble det gjennomført endringer i arbeidsmiljøloven som regulerer innleie av arbeidskraft. Det ble gjort en viktig lovendring ved at adgangen til midlertidig ansettelse til faste stillinger ble fjernet.
 
Det betyr at vi må vurdere om stillingen er av fast karakter eller ikke.

Viktig:

 • Det er fullt mulig å ansette midlertidig arbeidskraft i egen bedrift på midlertidige arbeidsavtaler. Arbeidsgiveransvaret vil da ligge hos bedriften selv.
 • Det er absolutt mulig å få hjelp av rekrutterings- og bemanningsselskaper til å finne kandidater, men ansette dem i egen bedrift.
 • De nye reglene trer i kraft 1. april 2023, men det er gitt en overgangsperiode på 3 måneder for innleieavtaler som er inngått før ikrafttredelsestidspunktet, og oppdragskontrakter som er inngått før ikrafttredelsen under forutsetning av innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen.

Når er midlertidig ansettelse lov? (ref. Arbeidstilsynet)

Hovedregelen er at dere skal ansette arbeidstakere fast. Dere har bare lov til å ansette arbeidstakere midlertidig dersom:

 • Noen av de ansatte er midlertidig fraværende (vikariat)
 • Ved praksisarbeid
 • Dere har behov for ekstra ansatte til et arbeid som er av «midlertidig karakter»

Når er en midlertidig ansettelse ulovlig? (ref. Arbeidstilsynet)

Midlertidig ansettelse er ulovlig hvis det ikke er et reelt behov for midlertidig arbeidskraft. Eksempel på ulovlig ansettelse er dersom dere:

 • Bruker midlertidige ansettelser for å dekke et permanent behov for arbeidskraft
 • Driver prosjektbasert virksomhet, hvor det ene prosjektet avløser det andre og de oppgavene dere gjør, er de samme i prosjekt etter prosjekt
 • Har forutsigbare og vanlige variasjoner i arbeidsmengde

Når kan dere inngå egen avtale med tillitsvalgte om innleie? (ref Arbeidstilsynet)

Bedriften og de tillitsvalgte kan inngå avtale om tidsbegrenset innleie. Bedriften må i så fall være bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett. Dette betyr at fagforeningen må ha minst 10 000 medlemmer.

Når skal dere ikke leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak? (ref Arbeidstilsynet)

Dere kan ikke leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak når dere:

 • Har et permanent behov for arbeidskraft. Da skal dere ansette arbeidstaker fast
 • Driver prosjektbasert virksomhet, hvor det ene prosjektet avløser det andre og de oppgavene som dere gjør, er de samme i prosjekt etter prosjekt
 • Har forutsigbare og vanlige variasjoner av arbeidsmengde

Tips:

Lag alltid en kort protokoll som beskriver vurderingen dere har gjort i hvert tilfelle av midlertidig ansettelse. På denne måten vil dere alltid kunne dokumentere grunnlaget for ansettelsen hvis det på noe tidspunkt skulle oppstå tvil.

Ta kontakt med vår konsulent Dan Qvist Jacobsen om du har behov for bistand til en vurdering av midlertidig ansettelse: dan@medvindpersonal.no

Vi besøker gjerne din bedrift for en gjennomgang av temaet!

Medvind Personal feirer 20-års jubileum!

Vi feirer 20 år!

Året 2002 så konsulentbyrået Medvind Personal AS dagens lys med daglig leder Ann-Charlotte Huitfeldt
i spissen.

Det som startet som et lite konsulentbyrå med fokus på Outplacement og karriererådgivning har i dag utviklet seg til et større team med et bredt spekter av tjenester innen HR-services, leder- og organisasjonsutvikling samt rekruttering i tillegg. 

Så hvordan ble veien til for dagens Medvind Personal? Vi har intervjuet daglig leder Ann-Charlotte for
å høre mer.   

Les hele Intervjuet med daglig leder i Medvind Personal AS – Ann-Charlotte Huitfeldt på Linkedin

Jobbintervju- skill deg ut, vær best mulig forberedt!

Målet med enhver jobbsøknad er å komme på jobbintervju for så å komme videre igjennom hele prosessen til et godt tilbud fra en potensiell ny arbeidsgiver.  Så hvordan forberede seg best mulig til jobbintervjuet?

Når tilbudet er på bordet er det deg som jobbsøker som har valget, forhåpentligvis mellom flere nye og spennende karrieremuligheter.

Dette er den optimale posisjonen for deg å være i!

Før jobbintervjuet er det viktig å ha tenkt gjennom hvilket inntrykk du ønsker arbeidsgiver skal sitte igjen av din kompetanse. Et godt utgangspunkt er å ha analysert stillingen godt og tenkt gjennom hva som er relevant å fortelle om.

Et intervju kan ta mange vendinger – det er mennesker vi møter og oppskriften og innfallsvinkelen er ulik.

Vi i Medvind Personal har hørt mange jobbsøkere komme tilbake å si: «Jeg fikk jo ingen av spørsmålene jeg hadde trent på». Det får man sjelden. Derfor er det viktig å gjøre forberedelser som er uavhengig av at du får de rette spørsmålene.

Et viktig moment i forberedelsesprosessen er derfor å svare på spørsmålene du ikke får og samtidig gi mottakeren noe de vil ha.

 • Hvilket «fotavtrykk» du som jobbsøker får lagt igjen før du går ut av rommet?
 • Hvilke historier og «bevis» skal du gi din mulige fremtidige arbeidsgiver slik at de velger deg?

Nyttige intervju spørsmål å forberede deg på:

Kan du starte med å fortelle litt om deg selv?

Her er det viktig å være forberedt.

 • Dersom svaret ditt blir for langt blir du ofte avbrutt og mister styringen på det du vil si.
 • Kort innledning om hvem du er
 • På forhånd, er det fint å ha valgt ut hvilke deler av karrieren og hvilke nøkkelkompetanser du bør presentere som er relevante for denne jobben.

Det gjelder å tørre og velge bort noe for at noe annet skal bli tydeligere.

Dersom dette er en lederstilling må du si noe om hva som er dine nøkkelkompetanser som leder – relasjonsbygger, tydelig, strategisk. Du må tørre å stikke frem hodet. Du kjøper ikke joggesko uten å vite hva de er gode til. Her er det bare å øve på intervjuet og ta gjerne tiden.

Kan du gå igjennom CV’n din?

Vi anbefaler deg her å forberede hva det er viktig å få sagt i relasjon til stillingen. Barneskolen er lite relevant, men det å bruke tid på motivasjonen for de ulike karrierevalgene/skiftene og hvilken kompetanse du tok med deg fra de ulike stillingene kan igjen gi intervjuerne bevis på at du er den rette for dem.

Pass på at du ikke ramser opp, men hele tiden presenterer historien din på en måte som viser hvem du er og hvilken kompetanse du har. «Da jeg hadde jobbet i SPC i fire år hadde jeg bygget opp kompetanse på…. Som gjorde at valget mitt å gå til ABC ble et naturlig steg videre i karrieren. I ABC oppnådde jeg resultater innen….og bygget ytterligere kompetansen innen…».

Gjennom historien din skaper du en forbindelse mellom din kompetanse/resultater og jobben du søker.

Hvordan håndterer du stress, hardt arbeidspress, konflikter etc.?

Istedenfor å gå rett på svaret anbefaler vi deg å tenke tilbake på en tidligere situasjon og så  fortelle historien om hvordan du taklet det.

«For eksempel da jeg arbeidet i RST bank så var det tidspress. Dette ble en del av hverdagen og min evne til å fokusere på en og en arbeidsoppgave for å nå deadlines ble viktig for å levere. Dette er en erfaring og kompetanse som jeg bruker ofte og beskriver meg når jeg jobber under press og stress».

Vi i Medvind Personal bruker mye tid med deg som jobbsøker på dine suksesshistorier og å trene på svarene som kan legge igjen det rette fotavtrykket hos din potensielt fremtidige arbeidsgiver

Ta kontakt med oss så kan vi trene sammen!

Ny medarbeider til våre tjenester innen HR-services

Victoria er vårt siste tilskudd til våre tjenester innen HR-services og har tidligere erfaring fra HR & lønn i musikk- og kultursektoren.

Hun jobber med HR fra A-Å, har høy kompetanse med digitalisering og effektivisering av HR-feltet, bistår med å sikre gode rekruttering, on/offboarding prosesser, erfaring med lederstøtte, arbeidsrett, HMS, o.l.

Victoria er utdannet innen HR- og personalledelse fra Høyskolen Kristiania & University of Queensland, og holder for tiden på med en erfaringsbasert master i HRM vedsiden av sin stilling som HR-rådgiver i
Medvind Personal.

Medvind Personal inviterer til frokostseminar 29.11 med Prof. Janne Matlary!

Om tema «Å lede seg selv og andre under risiko»

For å belyse dette viktige temaet har vi valgt å invitere professor i internasjonal politikk, Janne Matlary, til å holde foredrag for Medvind Personal.

Trusselbildet for verden og våre bedrifter har endret seg kraftig den siste tiden. Mange ledere føler nå på en usikkerhet i sitt lederskap for hvordan de kan skape trygghet i egen virksomhet, og hvordan de kan ta grep om bedriftens personellsikkerhet. Hva kan vi gjøre for å Identifisere, Beskytte, Avdekke, Håndtere og gjenopprette personellsikkerheten? Hva kan HR bidra med for å sikre et akseptabelt sikkerhetsnivå i din virksomhet? Det er avgjørende at ledelsen prioriterer og setter mål for hvordan dere skal ivareta en god personellsikkerhet. På dette seminaret vil vi utdype disse fem punktene og beskrive hvordan de oppfylles i egen virksomhet.

Vi håper dere i etterkant av seminaret vil oppnå økt innsikt om risiko knyttet til Næringslivet og geopolitisk om Europa og Russland, samt hvordan du selv kan ta grep om bedriftens personellsikkerhet i egen virksomhet.

Janne Haaland Matlary er en norsk statsviter og politiker. Hun er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo. Hun var statssekretær i Utenriksdepartementet i sentrumsregjeringen 1997–2000 og 1. vararepresentant til Stortinget fra Oslo 2009–2013.

<br>

<br>

Sted: Medvind Personal AS, Universitetsgaten 14, Oslo
Dato: 29. november 2022
Tid: 08:30-11:30
Frist for påmelding: 14. november
Pris: gratis

Påmelding: For mer informasjon om program samt påmelding klikk her

Dersom du har noen spørsmål ang. påmeldingen, eller problemer med lenken vennligst send en henvendelse til victoria@medvindpersonal.no.

Med vennlig hilsen oss i Medvind Personal
Ann-Charlotte, Geir, Lise, Kristin B, Christine, Dan, Kristin L & Victoria

For gammel for ny jobb?

Når vi møter nye kandidater hører vi ofte følgende kommentar: «Dette blir nok vanskelig – jeg har jo bikket 50». Heldigvis er ikke det vår erfaring. Her får du jobbtips for deg over 50.

Fordi du har bikket 50 år så har du mye kompetanse og erfaring som er unik for deg

Når vi arbeider sammen med deg som jobbsøker så jobber vi med å få frem din unike nøkkelkompetanse på en tydelig måte. Det vi ofte ser er at du har bygget opp, benyttet og forsterket mange av de samme kompetansene gjennom karrieren.

Det vil si at når du har bikket 50 så er din unike kompetanse blitt ganske tydelig og du bruker den bevisst når du løser ulike oppgaver. Du kan gjennom søknader og på intervju snakke om den og fortelle suksesshistoriene dine på en overbevisende måte.

Det handler om å endre perspektiv

Noen ganger opplever vi at våre kandidater kan nevne alderen sin hvert 5 minutt i første møte. Dette viser en ting – at du som kandidat har et stort fokus på egen alder. Alder er bare et tall, men kompetanse er noe du har opparbeidet deg gjennom en lang karriere. Vi trener sammen med deg på å flytte fokus til hvordan du kan presentere kompetansen din overfor din fremtidige arbeidsgiver. Dette krever et stykke arbeid og trening, men vår erfaring er at din fremtidige arbeidsgiver ønsker å tilegne seg kompetanse gjennom deg.  Derfor blir dette det viktigste i det fotavtrykket du skal etterlate deg der ute.

Over 90% av våre kandidater kommer ut i ny jobb uavhengig av alder

Medvind Personal har kandidater i alle aldre. Det vi vet er at de aller fleste får jobb i løpet av perioden de er hos oss, eller etter. Samtidig er det viktig å erkjenne at det å få jobb i godt voksen alder kan ta litt lengre tid. Det er viktig å bruke denne tiden godt. Det å søke jobb er en heltidsaktivitet, der det er viktig å bruke tiden effektivt. Vi i Medvind Personal følger deg , utfordrer deg og støtter deg i arbeidet.

Hva kan du selv gjøre på veien – 5 tips?

 • Sørge for at du holder deg oppdatert på systemer og fag – vær relevant
 • Snakk om erfaringen din og ikke alderen din
 • Tenk etter om det er andre roller du kan tenke deg å ta
 • Du bygger din egen merkevare – vær bevisst – markedsfør merkevaren gjennom en oppdatert profil på LinkedIn
 • Bruk nettverket – Godt over halvparten av alle stillinger blir aldri annonsert. Men fortvil ikke, du har sannsynligvis større nettverk en du tror og kanskje vet om en rekke stillinger som kan være spennende for deg. Nettverket ditt kjenner deg og hva du står for. Sørg for at de er oppdatert på din kompetanse og type stilling du ser etter.

Vi jobber gjerne med deg for å finne nye og spennende karrieremuligheter. Ta kontakt så kan vi sammen arbeide med dine perspektiver og muligheter!

1 2 3