...
 

Month: January 2018

Temadag: Leder som coach (Bergen 8. februar)

Coaching som ledelsesfilosofi handler om å bygge en læringskultur. Den enkelte leder fokuserer på motivasjon og å fremme utvikling hos den enkelte medarbeider.

Lederrollen er i kontinuerlig endring. Arbeidsstyrken vil i større grad være spesialister og digitaliseringen gjør at utvikling generelt går raskere. Lederen vil ikke lenger ha alle svarene.  De vil være avhengig av å stille de gode spørsmålene for å utløse den kompetansen som bor i medarbeideren.

En leder som tar coachrollen, styrker mulighetene til å forbedre resultatene.

Temadagen vil passe for HR partnere og ledere og gir en smakebit på hva coachende lederskap er og den verdien det kan ha for den enkelte, lederen og selskapet.

Det er ikke nødvendig å ha inngående kjennskap til coaching for å delta.

Temadagen ledes av Kristin Løvenskiold. Hun er sertifisert internasjonal coach med 18 års erfaring i å arbeide med lederutvikling og da spesielt med temaet «leder som coach».

Vår samarbeidspartner i Bergen, Janne Mosaker fra Mosaker Rekruttering AS vil også delta.

Tid: 8. februar kl 10:00-16:30 med lunsj kl 11:30-12:00

Sted: Mosaker Rekruttering, Kokstadflaten 35 (Odfjell Drilling bygget), Bergen

Pris: NOK 1.500,-

Påmelding: janne@mosaker.no innen 6.februar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.