Aktuelt

Hvordan håndtere overgangsalderens innvirkning på kvinner i arbeidslivet

Har du følt deg trett, glemsk og grinete, eller opplever du at du har en kvinnelig kollega som er det?

Overgangsalderen, som er en naturlig del av enhver kvinnes livsreise, bringer med seg en rekke fysiske og følelsesmessige endringer. Overgangen kan påvirke kvinners jobbytelse og generelle trivsel på arbeidsplassen, og rammer en stor andel kvinner etter 40 års alderen i mer eller mindre grad.

Her kommer noen tips om hva du som kvinne kan gjøre, og hva du som arbeidsgiver kan bidra med for å ta vare på dine kvinnelige medarbeidere som gjennomgår dette.

Fysiske symptomer og produktivitet:

Overgangsalderen bringer ofte med seg fysiske symptomer som hete- og svettetokter, søvnproblemer mm. Dette kan føre til søvnmangel og redusert energi, og noen ganger en følelse av “hjernetåke, som igjen kan påvirke arbeidsproduktiviteten.  

Ta kontakt med din fastlege, det er god hjelp å få. Det er ingen grunn til å lide seg gjennom dagene. Som arbeidsgiver kan du vurdere å tilby fleksible arbeidstider eller muligheter for hjemmekontor for å hjelpe kvinner med å håndtere disse utfordringene. 

Emosjonelle utfordringer:

Overgangsalderen kan også føre til følelsesmessige svingninger, nedstemthet, angst og til og med økt irritabilitet. Dette kan påvirke en kvinnelig ansatts mentale velvære og samarbeidsevner. Åpen kommunikasjon og støtte fra kollegaer og ledelse er avgjørende for å hjelpe kvinner med å håndtere disse følelsesmessige utfordringene.

Fremme et støttende arbeidsmiljø:

Endringene kommer gradvis og starter gjerne før vi selv er klar over at vi er i overgangsalderen. For å støtte kvinner i denne livsfasen kan arbeidsplassen vurdere å tilby opplysende opplæringsprogrammer om overgangsalder og tilrettelegging for korte pauser.  En inkluderende og forståelsesfull bedriftskultur, der ansatte føler seg trygge på å dele eventuelle utfordringer, er også viktig.

Regelmessig mosjon

  • Reduserer hetetokter og søvnproblemer
  • Lindrer følelsesmessige symptomer
  • Forbedrer kognitiv funksjon
  • Øker energinivået

Masse nyttig og fin informasjon finner du i boken Hetetokter & kalde fakta som Gynekolog Helena Enger har gitt ut. Vil du fordype deg enda mer er programmet Hjernen i overgangsalderen i NRKs arkiver å anbefale. Mer om forskning og informasjon finner du på nettsteder som “The North American Menopause Society” (NAMS).