...
 

Aktuelt

Lederutvikling – Konflikter og vanskelige samtaler

Vi unngår gjerne konflikt!

I livet står vi overfor en rekke utfordringer og problemer knyttet til våre mellommenneskelige relasjoner og kommunikasjon. Mesteparten av tiden ønsker vi å unngå disse konfliktene og håper at de forsvinner av seg selv. Heldigvis skjer dette ofte, og vi kan gå videre uten å adressere problemet direkte. Denne reaksjonen er helt naturlig da de fleste av oss søker aksept og forsøker å unngå ubehagelige situasjoner. Men det å unngå å ta tak i problemene kan føre til tap av kontroll over situasjonen.

Som enkeltperson har vi alltid muligheten til å velge om vi vil konfrontere situasjonen eller ikke, og vi står kun ansvarlige overfor oss selv. Men som ledere i en organisasjon er vi underlagt organisasjonens overordnede kontekst. Det er vår plikt å vurdere hva som må gjøres i enhver situasjon og handle deretter.

Hva kan en ekstern konsulent bidra med?

I lederutvikling blir konsulenter ofte engasjert når konflikter har pågått over lang tid og nærmer seg et uløselig punkt, med mindre drastiske tiltak som oppsigelser eller omorganisering blir gjennomført.

To eksempler:

En ny leder kan bli bedt om å avslutte arbeidsforholdet til person A, som angivelig har skapt et dårlig arbeidsmiljø. Ved nærmere undersøkelse av situasjonen oppdages det ofte at tidligere ledere har forsøkt å løse problemet ved å flytte personen rundt i avdelingen og fjerne ansvarsområder, men uten å gi tydelige tilbakemeldinger på problematferden. I slike tilfeller omdefineres oppdraget til å fokusere på lederutvikling, der lederen coaches i å gi konstruktive tilbakemeldinger og arbeide med utviklingen av person A, med vurdering av oppsigelse som en mulighet senere.

I et annet eksempel kan et lederutviklingsoppdrag for et team som sliter med å samarbeide effektivt om en ny strategi, avdekke underliggende problemer med kommunikasjon og holdninger i teamet. Dette kan kreve en tilbakevending til grunnleggende team- og lederutvikling for å adressere problemene med kommunikasjon og holdninger. Dette inkluderer individuelle samtaler med teammedlemmene for å identifisere uakseptabel oppførsel som har blitt tolerert over lang tid av lederen. Deretter kan lederen gis verktøy og trening for å håndtere slike utfordrende situasjoner.

Hva fikk lederen ut av samarbeidet med konsulenten?

I begge eksemplene ligger problemet ikke nødvendigvis i at lederen mangler kompetanse eller god vilje, men heller i mangelen på effektive ledelsesverktøy for å håndtere utfordringene. Gjennom målrettet lederutvikling kan ledere bli bevisste på sine reaksjoner i slike situasjoner og trene på å håndtere dem på en konstruktiv måte, i en trygg setting blant andre ledere.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer om Lederutvikling. Medvind Personal tilbyr skreddersydde lederutviklingsprogram som fokuserer på å øke din bevissthet og styrke dine ferdigheter som leder.

Les mer våre tjenester om Lederutvikling, teamutvikling, talentutvikling, endringsledelse og ledercoaching.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.