...
 

Aktuelt

Medvind Personal inviterer til frokostseminar 29.11 med Prof. Janne Matlary!

Om tema «Å lede seg selv og andre under risiko»

For å belyse dette viktige temaet har vi valgt å invitere professor i internasjonal politikk, Janne Matlary, til å holde foredrag for Medvind Personal.

Trusselbildet for verden og våre bedrifter har endret seg kraftig den siste tiden. Mange ledere føler nå på en usikkerhet i sitt lederskap for hvordan de kan skape trygghet i egen virksomhet, og hvordan de kan ta grep om bedriftens personellsikkerhet. Hva kan vi gjøre for å Identifisere, Beskytte, Avdekke, Håndtere og gjenopprette personellsikkerheten? Hva kan HR bidra med for å sikre et akseptabelt sikkerhetsnivå i din virksomhet? Det er avgjørende at ledelsen prioriterer og setter mål for hvordan dere skal ivareta en god personellsikkerhet. På dette seminaret vil vi utdype disse fem punktene og beskrive hvordan de oppfylles i egen virksomhet.

Vi håper dere i etterkant av seminaret vil oppnå økt innsikt om risiko knyttet til Næringslivet og geopolitisk om Europa og Russland, samt hvordan du selv kan ta grep om bedriftens personellsikkerhet i egen virksomhet.

Janne Haaland Matlary er en norsk statsviter og politiker. Hun er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo. Hun var statssekretær i Utenriksdepartementet i sentrumsregjeringen 1997–2000 og 1. vararepresentant til Stortinget fra Oslo 2009–2013.

<br>

<br>

Sted: Medvind Personal AS, Universitetsgaten 14, Oslo
Dato: 29. november 2022
Tid: 08:30-11:30
Frist for påmelding: 14. november
Pris: gratis

Påmelding: For mer informasjon om program samt påmelding klikk her

Dersom du har noen spørsmål ang. påmeldingen, eller problemer med lenken vennligst send en henvendelse til victoria@medvindpersonal.no.

Med vennlig hilsen oss i Medvind Personal
Ann-Charlotte, Geir, Lise, Kristin B, Christine, Dan, Kristin L & Victoria

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.