...
 

Profesjonelle HR-tjenester / HR-Services når du trenger det

Innen IT og regnskap/lønn har det lenge vært vanlig å kjøpe eksterne tjenester, og vi tilbyr samme modell innen HR-ekspertise! Det kan være kostbart å øke bemanningen med faste ressurser, eller når behovet ikke er permanent. Hos Medvind Personal får du profesjonell HR-kompetanse akkurat når du trenger det, tilpasset dine behov og med kostnadseffektivitet i fokus.

Tjenester │

HR-tjenester

HR-Services, HR-tjenester, HR-bistand, HR for hire – kjært barn har mange navn

Det vi ønsker at alle skal enes om, er at alle bedrifter trenger HR-kompetanse for å ivareta og utvikle sine menneskelige ressurser – og at dette må gjøres i henhold til lover, regler og bedriftens egne verdier.

Få komplett HR-bistand gjennom tilgang til eksperthjelp innen HR-støtte

Som leder vil du få tilgang til erfarne rådgivere med bred faglig kompetanse innen HR-administrasjon, arbeidsrett, personalarbeid og ledelse, utført i samsvar med norsk lovgiving og praksis. Vi hjelper deg også med valg av HR-systemer og bruk av HR-teknologi for å effektivisere dine HR-prosesser. Videre hjelper vi deg med å oppfylle GDPR kravene og sikre korrekt håndtering av personopplysninger. HR-rådgiverne våre er også eksperter innen HMS og BHT og sørger for at du og din bedrift er i samsvar med gjeldende HMS-krav og at arbeidsmiljøet er trygt og helsefremmende. Vi tilbyr også generell støtte for å utvikle dine HR-ferdigheter og håndtere utfordrende situasjoner gjennom en HR-mentor eller HR-sparringspartner.

Medvind_Personal_Karriereradgivning_Outplacement_5

Hos oss kan du tegne et abonnement som sikrer løpende tilgang til alle
HR-tjenester, i det omfanget som passer deg – når og hvor du trenger det!

HR-Services som skaper en effektiv organisasjon

Vi tilbyr HR-Services som bidrar til å bygge, utvikle og opprettholde en effektiv og profesjonell organisasjon, både operativt og strategisk. Vi gir rådgivning og operativ bistand innen administrasjon, endring og organisasjonsutvikling, eller der du ser behovet. Vårt team av erfarne HR-ledere fra både offentlig og privat sektor er klare til å støtte deg med din brede kompetanse fra første dag. Vi bistår deg som et team, alltid med én ansvarlig, for å sikre at rett erfaring og kompetanse blir hensyntatt i gjennomføringen. Vårt bidrag er skalerbart etter de behov du løpende har.

Tjenesten kan leveres eksternt og vi kan derfor inngå samarbeid med bedrifter i hele Norge. Vi har hovedkontor i Oslo, men har også kontorer blant annet i Bergen og Kristiansand. Relasjoner er viktig, og vi ønsker alltid å komme på besøk for å vise ansikt og bli kjent med dere, men den løpende tjenesten kan leveres med samme gode kvalitet fra vårt kontor som fra deres eget.

Les også om:

Ring 22 60 96 70 eller fyll ut kontaktskjema for mer info

    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.