Som leder vil du få tilgang til rådgivere med høy faglig, operativ og komplementær kompetanse, på bistand og support innen HR-administrasjon, arbeidsrett, personalarbeid og ledelse, utført i samsvar med norsk lovgiving og praksis.

HR-Services, HR-tjenester, HR-bistand, HR for hire
HR-Services, HR-tjenester, HR-bistand, HR for hire – kjært barn har mange navn. Det vi ønsker at alle skal enes om, er at alle bedrifter trenger HR-kompetanse for å ivareta og utvikle sine menneskelige ressurser –og at dette må gjøres skikkelig, i henhold til lover, regler og bedriftens egne verdier.

Våre tjenester innen HR-Services retter seg mot å bygge, utvikle og bevare en effektiv og profesjonell organisasjon, både operativt og strategisk. Dette som bistand til deg som leder, HR-ansvarlig og/eller styre. Her gir vi råd og bidrar operativt i administrasjon, endring og utvikling av organisasjonen, eller der du ser behovet.

Vi bistår deg som et team, alltid med én ansvarlig, for å sikre at rett erfaring og kompetanse blir hensyntatt i gjennomføringen. Vårt bidrag er skalerbart etter de behov du løpende har. Våre rådgivere har lang og bred erfaring som HR-ledere fra offentlig og privat sektor, og vil kunne gi deg profesjonell bistand fra første dag.

Tjenesten kan leveres eksternt og vi kan derfor inngå samarbeid med bedrifter i hele Norge. Vi har hovedkontor i Oslo, men har også kontorer blant annet i Bergen og Kristiansand. Relasjoner er viktig, og vi ønsker alltid å komme på besøk for å vise ansikt og bli kjent med dere, men den løpende tjenesten kan leveres med samme gode kvalitet fra vårt kontor som fra deres eget.

Hos oss kan du tegne et abonnement som sikrer løpende tilgang til alle HR-tjenester, i det omfanget som passer deg – når og hvor du trenger det!

HR Services er nært tilknyttet våre tjenester innen Leder- og talentutvikling,  Organisasjonsutvikling , Karriererådgivning og`Outplacement.