Month: May 2024

Lederutvikling – Konflikter og vanskelige samtaler

Vi unngår gjerne konflikt!

I livet står vi overfor en rekke utfordringer og problemer knyttet til våre mellommenneskelige relasjoner og kommunikasjon. Mesteparten av tiden ønsker vi å unngå disse konfliktene og håper at de forsvinner av seg selv. Heldigvis skjer dette ofte, og vi kan gå videre uten å adressere problemet direkte. Denne reaksjonen er helt naturlig da de fleste av oss søker aksept og forsøker å unngå ubehagelige situasjoner. Men det å unngå å ta tak i problemene kan føre til tap av kontroll over situasjonen.

Som enkeltperson har vi alltid muligheten til å velge om vi vil konfrontere situasjonen eller ikke, og vi står kun ansvarlige overfor oss selv. Men som ledere i en organisasjon er vi underlagt organisasjonens overordnede kontekst. Det er vår plikt å vurdere hva som må gjøres i enhver situasjon og handle deretter.

Hva kan en ekstern konsulent bidra med?

I lederutvikling blir konsulenter ofte engasjert når konflikter har pågått over lang tid og nærmer seg et uløselig punkt, med mindre drastiske tiltak som oppsigelser eller omorganisering blir gjennomført.

To eksempler:

En ny leder kan bli bedt om å avslutte arbeidsforholdet til person A, som angivelig har skapt et dårlig arbeidsmiljø. Ved nærmere undersøkelse av situasjonen oppdages det ofte at tidligere ledere har forsøkt å løse problemet ved å flytte personen rundt i avdelingen og fjerne ansvarsområder, men uten å gi tydelige tilbakemeldinger på problematferden. I slike tilfeller omdefineres oppdraget til å fokusere på lederutvikling, der lederen coaches i å gi konstruktive tilbakemeldinger og arbeide med utviklingen av person A, med vurdering av oppsigelse som en mulighet senere.

I et annet eksempel kan et lederutviklingsoppdrag for et team som sliter med å samarbeide effektivt om en ny strategi, avdekke underliggende problemer med kommunikasjon og holdninger i teamet. Dette kan kreve en tilbakevending til grunnleggende team- og lederutvikling for å adressere problemene med kommunikasjon og holdninger. Dette inkluderer individuelle samtaler med teammedlemmene for å identifisere uakseptabel oppførsel som har blitt tolerert over lang tid av lederen. Deretter kan lederen gis verktøy og trening for å håndtere slike utfordrende situasjoner.

Hva fikk lederen ut av samarbeidet med konsulenten?

I begge eksemplene ligger problemet ikke nødvendigvis i at lederen mangler kompetanse eller god vilje, men heller i mangelen på effektive ledelsesverktøy for å håndtere utfordringene. Gjennom målrettet lederutvikling kan ledere bli bevisste på sine reaksjoner i slike situasjoner og trene på å håndtere dem på en konstruktiv måte, i en trygg setting blant andre ledere.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer om Lederutvikling. Medvind Personal tilbyr skreddersydde lederutviklingsprogram som fokuserer på å øke din bevissthet og styrke dine ferdigheter som leder.

Les mer våre tjenester om Lederutvikling, teamutvikling, talentutvikling, endringsledelse og ledercoaching.