Endringsledelse

Endringsledelse sikre at dine medarbeidere og din organisasjon setter endringer og kontinuerlig utvikling på agendaen hver dag.

Tjenester

Lederutvikling

│ Endringsledelse

Endringskompetanse er viktig

Endringsledelse sikre at dine medarbeidere og din organisasjon setter endringer og kontinuerlig utvikling på agendaen hver dag. Endringskompetanse er en kritisk faktor. Hyppige endringer kreves for å bevege seg raskt med motiverte ansatte og uten å miste kritisk kompetanse på veien.

Medvind_Personal_Karriereradgivning_Outplacement_5

Medvind vil bidra til:

At du får kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å drive frem endringsprosesser i din enhet

At du sitter med en handlingsplan på hvordan du kan lede endringer

Å definere fremtidig ønsket adferd knyttet tett opp mot ditt selskaps strategi og visjon

At du kan definere viktige interessegrupper, hvordan og når du bør kommunisere med dem, og ikke minst hvordan lede og sette retning i en usikker fremtid

At du får verktøy som du og din organisasjon selv kan anvende i den daglige endringsledelsen

Disse tjenestene er nært tilknyttet våre tjenester innen Organisasjonsutvikling,  HR-tjenester og Karriererådgivning/Outplacement.

Les også om:

Ring 22 60 96 70 eller fyll ut kontaktskjema for mer info