Author: medvindpersonal

Medvind Personal inviterer til frokostmøte i Bergen
26. mars 2020 kl 8.00-10.00

HVORDAN BYGGE EN ENDRINGSDYKTIG ORGANISASJON?
KULTURBYGGING, INNOVASJON OG ENDRINGSKOMPETANSE

Kultur er et uttrykk for «slik gjør vi det hos oss». Kulturen i en organisasjon kan være drivere for nytenkning og endringer. På den andre siden kan kulturen være det som gjør prosessene tyngre. Vi setter mål, men kan komme til å glemme hva som kreves av adferd og holdninger hos ledere og medarbeidere for å nå dem. Derfor er det viktig å få bevisstgjort hvilken kultur og verdier som behøves for å realisere organisasjonens mål og strategier. Hvor motivert ledere og medarbeidere faktisk er for endringer, kan være avgjørende for å lykkes. Endringer er ikke alltid det å gjøre alt annerledes, det er vel så viktig å fokusere på det man i dag gjør bra og skal gjøre mer

Med kulturbygging, innovasjon og endringskompetanse som bakteppe inviterer Medvind Personal til frokostmøte i Bergen, torsdag 26. mars 2020. Tid: 08:00-10:00 (frokost fra kl. 08:00, det faglige starter
kl. 08:30). For å belyse dette viktige og utfordrende temaet har vi fått med oss foredragsholdere med god kompetanse fra næringslivet.

PROGRAM

 • Kulturbygging i et innovasjonsmiljø, Gry M. Olsen, adm. dir. KEOLIS
 • En suksesshistorie fra Grieg Seafood – Hvordan få med de ansatte på digital transformasjon,
  Kathleen Mathisen, HR direktør i Grieg Seafood
 • Hvordan skape en endringsdyktig organisasjon, Yvonne Fosser, Medvind Personal
 • Hvordan arbeide med endringer på det individuelle plan, metoder og verktøy, Kristin Løvenskiold, Medvind Personal

Gry Miriam Olsen er inne i sitt niende år som administrerende direktør i Keolis Norge, operatør av bybanen i Bergen. Nylig fullførte hun INSEAD Exceutive Management Program, Strategy and Innovation, samtidig som hun grunnla Keolis sitt eget innovasjonssenter.

Mobilitetsaktøren Keolis dobler nå størrelsen etter å ha vunnet «Nordens største el-buss anbud» og tar over bussdriften i Bergen sentrum.

Gry har en verdibasert lederstil og har driftet selskapet i tråd med visjonen «dare to be different».
Hun mener at en attraktiv arbeidsplass ser verdien av mangfold, inkludering og likestilling.


Kathleen O. Mathisen
har lang erfaring fra internasjonal olje- og gassindustri. Hun har jobbet med HR i mer enn 20 år, noe som har resultert i en bred og omfattende erfaring innen HR. Hennes kjernekompetanse omfatter organisasjonsutvikling og endringsprosesser.

Hun har flere års erfaring innenfor forretningsdrevet HR med vekt på de menneskelige ressursene i organisasjonen.

Hun har en rekke lederkurs fra UIB, BI og NHH, og er for tiden i ferd med å ta en MBA i ledelse og bærekraft ved University of Cumbria i Storbritannia. I desember 2013 ble hun tildelt


Yvonne Fosser 
har mer enn 20 års erfaring som HR-direktør fra blant annet DHL, Hewlett-Packard Norge og Innovasjon Norge.

Har sittet i toppledergrupper og hatt ansvar for utvikling av strategisk HR med fokus på kultur- og endringsprosjekter, etablering av ledelsesprogrammer og talentutvikling, både nasjonalt og internasjonalt.

Jobber med kultur og endringsprosesser og er samarbeidspartner i Medvind Personal AS.


Kristin Løvenskiold
arbeider som Seniorrådgiver hos Medvind Personal AS der hun har ansvaret for lederutvikling i tillegg til at hun gjør karrierecoaching og ledercoaching.

Hun har arbeidet i 20 år med lederutvikling, nasjonal, nordisk og internasjonalt. Utvikler og fasiliterer lederutviklingsprogram fra talentutvikling til executive nivå. Er internasjonalt kvalifisert coach i ICF/ACC og har bakgrunn som leder og innen finans.

Sted: Mosaker Rekruttering, Kokstadflaten 35 (Odfjell Drilling Business Center)

Påmelding: Kristin Løvenskiold, kristin@medvindpersonal.no
Frist: 18. mars 2020

 • Gratis
 • Begrenset antall plasser
 • Vi serverer en lett frokost fra kl. 08:00

Velkommen!

Aksel Aanensen – Ny i Medvind Personal

Vi gleder oss veldig til å få om bord Aksel Aanensen! Han skal jobbe som rådgiver og coach mot ledere og
ledergrupper, med fokus på organisasjonsutvikling og implementering av virksomhetsstrategier.

Aksel har over 20 års ledererfaring fra IT/Telecom bransjen, de siste årene som Adm. Dir. for Ericsson i Norge. Han har sittet i internasjonale toppledergrupper og hatt ansvar for ledelse av komplekse matriseorganisasjoner innen salg og leveranse av systemløsninger og tjenester.

HR-Konsulent

Vi søker etter en ny medarbeider i Oslo, som vil være en del av et engasjert og faglig sterkt HR-team.
Vi bistår selskaper med å bygge og utvikle sin organisasjon, både operativt og strategisk, ved å levere rådgivning, trening, coaching og operativ bistand.

Vi ser etter en HR-konsulent med HR-utdanning på høyskolenivå, og med 3 til 5 års operativ HR-erfaring. Du bør ha en konsulent-profil, som samhandler godt med vårt team og ut mot aktuelle oppdrag.
Videre ser vi at du er engasjert, proaktiv og analytisk, og lett setter deg inn i og løser ulike utfordringer.

Digitalisering og effektivisering av HR står sentralt i denne rollen, og så du må ha interesse, forståelse, kompetanse og erfaring innenfor dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver:
 • Delta operativt i HR-oppdrag ut mot aktuelle kunder
 • Delta i løsningsarbeid i forhold til innsalg av oppdrag
 • Delta i utvikling av eksisterende kunder
 • Ha ansvar for enkelte administrative oppgaver internt i Medvind

Medvinds konsulenter og rådgivere må kunne opprette og vedlikehold gode kunderelasjoner, og vi leverer våre oppdrag effektivt og profesjonelt fra dag 1. Oppgavene vil kunne innebære prosessforbedringer, generelt operativt HR-arbeid, trening og coaching, lederstøtte og -bistand innen gjennomføring, utvikling
og omstilling. Det er sentralt at du har en tydelig kommunikasjonsform, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Kvalifikasjoner:
 • Relevant universitets-/høyskoleutdanning innen HR
 • 3-5 års erfaring innen HR-feltet
 • Erfaring med lederstøtte og operativt HR-arbeid
 • Oppdatert kunnskap om relevant regelverk
 • Digitale ferdigheter, evne til å implementere, bruke og lære bort digitale prosesser og verktøy
 • Strukturert og i stand til å håndtere flere parallelle prosesser uten å miste blikket for detaljer.

Søknad:
Er dette jobben for deg, legger du inn din søknad og CV på finn.no innen 03.10.2019.
Har du spørsmål om stillingen som ikke fremgår av annonsen, kan du ta kontakt med Seniorrådgiver
Kristin B. Benth på tlf 995 35 033.

Om Medvind Personal AS:
Medvind Personal AS er et konsulentselskap som bistår med å bygge og utvikle organisasjoner, både operativ og strategisk. Vi har siden 2002 bistått en rekke organisasjoner, store som små, i utviklings-
og omstillingsprosesser.

Medvinds formål er å bidra til verdiøkning for bedrifter og enkeltindivider. De menneskelige ressursene
blir ivaretatt og utviklet til å fungere optimalt, på individ-, gruppe- og systemnivå.

Våre ansatte er senior-rådgivere med bred kompetanse og lang erfaring fra privat og offentlig sektor,
innen HR, omstillings- og endringsprosesser, coaching, veiledning og lederutvikling.
Vi leverer tjenester og rådgivning innen:

 • leder- og talentutvikling
 • organisasjonsutvikling
 • karriereutvikling og outplacement

Medvind leverer som et team, alltid med en ansvarlig, for å sikre at rett erfaring og kompetanse blir hensyntatt og riktig gjennomført.

Våre verdier: Respekt, Nytenkende og Raus, er bærende i møte med kunder og enkeltindivider.

Medvind Personal har hovedkontor i Oslo og vi har i tillegg knyttet til oss seniorrådgivere i flere norske byer. Videre er Medvind Personal en del av Career Partners International (CPI), slik at vi kan gi HR services i 45 land med over 300 kontorer.


Knapp.jpg/

Yvonne Fosser – Ny i Medvind Personal

Vi ønsker Yvonne Fosser velkommen og gleder oss til å jobbe sammen med henne, sier Ann-
Charlotte Huitfeldt. Yvonne er siviløkonom og har masterkurs i arbeidsrett og Human Resource Management ved BI, samt praktisk pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo.

Yvonne har over 20 års erfaring som HR direktør fra blant annet i DHL, Felleskjøpet, Hewlett-Packard Norge og Innovasjon Norge.
Hun har sittet i toppledergrupper og hatt ansvar for utvikling av strategisk HR med fokus på kultur- og endringsprosjekter, etablering
av ledelsesprogrammer og talentutvikling.

Hun er også styremedlem i Ungt Entreprenørskap.

Medvind Personal inviterer til workshop 23. mai 2019 kl 12.30-16.00

Bli bevisst de muligheter og utfordringer som ledelse i en digital tid byr på i hverdagen. Gjennom å formidle innsikter og teknikker fra forskning på distanseledelse i en digital verden, ønsker vi å utvikle deltagernes kompetanse og innsikt i å lede når teamet sitter spredt på ulike lokasjoner.

En av de fremste forskerne på området Associate professor Donatella De Paulo vil dele sine funn med oss. Donatella er siviløkonom fra BI med doktorgrad fra Norges Handelshøyskole og har forsket på temaene virtuell – digital ledelse, møteplasser i en digital tid og i-kroppen ledelse. Hun har en rekke publiseringer i vitenskapelige journaler.

Basert på Donatellas innsikt vil vi arbeide med hvordan ledelse på distanse kan innarbeides i hverdagen og bli en ledelses kompetanse i seg selv. Vi vil introdusere praktiske metoder og verktøy og ikke minst legge til rette for en erfaringsutveksling som vi vet vil gi deltagerne en mulighet til å heve nivået på ledelse på distanse i en digital hverdag.

Kurset er for deg som skal lede, eller allerede leder medarbeidere på distanse.

Påmelding: Kristin Løvenskiold, kristin@medvindpersonal.no
Frist: 15 mai 2019
Pris kr: 2.800,-

1 2