...
 

Teamutvikling handler om å skape et team

Teamutvikling handler om å skape et team som fungerer optimalt ut ifra sammensetning, relasjoner, målsetting, leveransekrav, kommunikasjons- og samhandlingsnivå.

Tjenester

Lederutvikling

│ Teamutvikling

Teamutvikling handler om å skape et team

Teamutvikling handler om å skape et team som fungerer optimalt ut ifra sammensetning, relasjoner, målsetting, leveransekrav, kommunikasjons- og samhandlingsnivå. Enten du er leder eller medarbeider er fokus på teamet som enhet viktig. Teamutvikling er et sentralt verktøy for å oppnå optimale leveranser i fremtiden. Kommunikasjon innad i ditt team vil alltid stå i fokus.

Medvind_Personal_Karriereradgivning_Outplacement_5

Medvind vil arbeide sammen med deg og ditt team med fokus på å:

Onboarde deg og teamet

Arbeide med tilliten/riktig kompetanse

Mål/strategi og kommittering

Implementering til felles leveranser og gjennomføring av teamets målsetting

Disse tjenestene er nært tilknyttet våre tjenester innen Organisasjonsutvikling, HR-tjenester og Karriererådgivning/Outplacement.

Les også om:

Ring 22 60 96 70 eller fyll ut kontaktskjema for mer info

    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.