...
 

Ledercoaching 

Coaching er en grunnleggende teknikk vi benytter for å skape god dialog og eierskap til videre utvikling. Vi tilbyr personlig coaching av ledere og medarbeidere, performance coaching, team coaching og karrierecoaching.

Tjenester

Lederutvikling

│ Ledercoaching

Coaching – ledere og medarbeidere

Coaching er et unikt verktøy for deg som ønsker utvikling, bli utfordret i hverdagen, og ikke minst få tid til å reflektere rundt hvordan du virker på andre. Det vil være din hverdag og din utvikling som er i fokus.

Medvind_Personal_Karriereradgivning_Outplacement_5

Medvind kan støtte deg i:

Å fokuseres det på dine egne mål, det å ta dine egne gode avgjørelser og å håndtere egne utfordringer

Å fokuser på rollen og teamet

Å få støtte møte hverdagens utfordringer, i å ta gode avgjørelser og i å få hjelp til å nå dine mål på kort og lang sikt

Performance Coaching – forbedret gjennomføringskraft

Performance coaching er for deg som har behov for å avklare ønsker for egen utvikling i forhold til virksomhetens faktiske rammer, mål og behov.

Medvind_Personal_Karriereradgivning_Outplacement_5

Medvind kan hjelpe deg med:

Å finne frem til ditt potensiale, frigjøre dette og utarbeide en felles utviklingsplan

Forbedre prestasjonsnivået i eksisterende jobb samtidig som man sikrer produktivitet, kompetanse og gjennomføringskraft

Team coaching

Team coaching er et nyttig verktøy å benytte på hele teamet samtidig. Medvinds coach vil her ta utgangspunkt i teamets ståsted og faslitere en dialog og refleksjoner mellom teammedlemmene.

Medvind_Personal_Karriereradgivning_Outplacement_5

Medvind kan hjelpe deg med:

Å fokuseres det på teamets samlede mål, utfordringer og ikke minst potensiale

Å fokusere på kommunikasjon, relasjoner eller potensiale

Disse tjenestene er nært tilknyttet våre tjenester innen Organisasjonsutvikling, HR-tjenester og Karriererådgivning/Outplacement.

Les også om:

Ring 22 60 96 70 eller fyll ut kontaktskjema for mer info

    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.