Talentutvikling – Tiltrekk, behold og utnytt talenter

Talentutvikling handler om å tiltrekke seg, beholde og utnytte talenter. Det handler om å bygge din organisasjon for fremtiden og å kunne tiltrekke seg de beste ressursene.

Tjenester

Lederutvikling

│ Talentvikling

Talentutvikling handler om å tiltrekke seg, beholde og utnytte talenter

Å være kjent for å utvikle dine medarbeidere, er den beste måten å tiltrekke seg gode nye talenter på. Det handler om hvordan og hvem du rekrutterer, og hvordan du utvikler og å utnytte dine medarbeideres potensiale. Få oversikt over dine ansattes sterke sider, og bidra til ytterligere talentutvikling.

Karriereplanlegging og talentutvikling henger tett sammen. Det handler om hvordan man flytter folk til posisjoner der det gis læringsmuligheter. Talentutvikling er ikke noe som foregår på et skrivebord, men i tett dialog og medarbeidere i selskapet

Medvind_Personal_Karriereradgivning_Outplacement_5

Medvind vil bidra til:

I tett samarbeid med deg og dine medarbeidere, sette talentutvikling på din enhets agenda

Kartlegge kompetansebehov for fremtiden. Et talent i din enhet i dag vil ikke nødvendigvis være det talentet du har behov for i fremtiden

Sammen med deg, sette utvikling på agendaen og sammen lage en plan som gir mening for deg og dine talenter

Disse tjenestene er nært tilknyttet våre tjenester innen Organisasjonsutvikling, HR-tjenester og Karriererådgivning/Outplacement.

Les også om:

Ring 22 60 96 70 eller fyll ut kontaktskjema for mer info