Aktuelt

Vikariater, innleie av arbeidskraft og midlertidige ansettelser

01.07.22 ble det gjennomført endringer i arbeidsmiljøloven som regulerer innleie av arbeidskraft. Det ble gjort en viktig lovendring ved at adgangen til midlertidig ansettelse til faste stillinger ble fjernet.
 
Det betyr at vi må vurdere om stillingen er av fast karakter eller ikke.

Viktig:

 • Det er fullt mulig å ansette midlertidig arbeidskraft i egen bedrift på midlertidige arbeidsavtaler. Arbeidsgiveransvaret vil da ligge hos bedriften selv.
 • Det er absolutt mulig å få hjelp av rekrutterings- og bemanningsselskaper til å finne kandidater, men ansette dem i egen bedrift.
 • De nye reglene trer i kraft 1. april 2023, men det er gitt en overgangsperiode på 3 måneder for innleieavtaler som er inngått før ikrafttredelsestidspunktet, og oppdragskontrakter som er inngått før ikrafttredelsen under forutsetning av innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen.

Når er midlertidig ansettelse lov? (ref. Arbeidstilsynet)

Hovedregelen er at dere skal ansette arbeidstakere fast. Dere har bare lov til å ansette arbeidstakere midlertidig dersom:

 • Noen av de ansatte er midlertidig fraværende (vikariat)
 • Ved praksisarbeid
 • Dere har behov for ekstra ansatte til et arbeid som er av «midlertidig karakter»

Når er en midlertidig ansettelse ulovlig? (ref. Arbeidstilsynet)

Midlertidig ansettelse er ulovlig hvis det ikke er et reelt behov for midlertidig arbeidskraft. Eksempel på ulovlig ansettelse er dersom dere:

 • Bruker midlertidige ansettelser for å dekke et permanent behov for arbeidskraft
 • Driver prosjektbasert virksomhet, hvor det ene prosjektet avløser det andre og de oppgavene dere gjør, er de samme i prosjekt etter prosjekt
 • Har forutsigbare og vanlige variasjoner i arbeidsmengde

Når kan dere inngå egen avtale med tillitsvalgte om innleie? (ref Arbeidstilsynet)

Bedriften og de tillitsvalgte kan inngå avtale om tidsbegrenset innleie. Bedriften må i så fall være bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett. Dette betyr at fagforeningen må ha minst 10 000 medlemmer.

Når skal dere ikke leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak? (ref Arbeidstilsynet)

Dere kan ikke leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak når dere:

 • Har et permanent behov for arbeidskraft. Da skal dere ansette arbeidstaker fast
 • Driver prosjektbasert virksomhet, hvor det ene prosjektet avløser det andre og de oppgavene som dere gjør, er de samme i prosjekt etter prosjekt
 • Har forutsigbare og vanlige variasjoner av arbeidsmengde

Tips:

Lag alltid en kort protokoll som beskriver vurderingen dere har gjort i hvert tilfelle av midlertidig ansettelse. På denne måten vil dere alltid kunne dokumentere grunnlaget for ansettelsen hvis det på noe tidspunkt skulle oppstå tvil.

Ta kontakt med vår konsulent Dan Qvist Jacobsen om du har behov for bistand til en vurdering av midlertidig ansettelse: dan@medvindpersonal.no

Vi besøker gjerne din bedrift for en gjennomgang av temaet!