...
 

Month: December 2022

Jobbintervju- skill deg ut, vær best mulig forberedt!

Målet med enhver jobbsøknad er å komme på jobbintervju for så å komme videre igjennom hele prosessen til et godt tilbud fra en potensiell ny arbeidsgiver.  Så hvordan forberede seg best mulig til jobbintervjuet?

Når tilbudet er på bordet er det deg som jobbsøker som har valget, forhåpentligvis mellom flere nye og spennende karrieremuligheter.

Dette er den optimale posisjonen for deg å være i!

Før jobbintervjuet er det viktig å ha tenkt gjennom hvilket inntrykk du ønsker arbeidsgiver skal sitte igjen av din kompetanse. Et godt utgangspunkt er å ha analysert stillingen godt og tenkt gjennom hva som er relevant å fortelle om.

Et intervju kan ta mange vendinger – det er mennesker vi møter og oppskriften og innfallsvinkelen er ulik.

Vi i Medvind Personal har hørt mange jobbsøkere komme tilbake å si: «Jeg fikk jo ingen av spørsmålene jeg hadde trent på». Det får man sjelden. Derfor er det viktig å gjøre forberedelser som er uavhengig av at du får de rette spørsmålene.

Et viktig moment i forberedelsesprosessen er derfor å svare på spørsmålene du ikke får og samtidig gi mottakeren noe de vil ha.

  • Hvilket «fotavtrykk» du som jobbsøker får lagt igjen før du går ut av rommet?
  • Hvilke historier og «bevis» skal du gi din mulige fremtidige arbeidsgiver slik at de velger deg?

Nyttige intervju spørsmål å forberede deg på:

Kan du starte med å fortelle litt om deg selv?

Her er det viktig å være forberedt.

  • Dersom svaret ditt blir for langt blir du ofte avbrutt og mister styringen på det du vil si.
  • Kort innledning om hvem du er
  • På forhånd, er det fint å ha valgt ut hvilke deler av karrieren og hvilke nøkkelkompetanser du bør presentere som er relevante for denne jobben.

Det gjelder å tørre og velge bort noe for at noe annet skal bli tydeligere.

Dersom dette er en lederstilling må du si noe om hva som er dine nøkkelkompetanser som leder – relasjonsbygger, tydelig, strategisk. Du må tørre å stikke frem hodet. Du kjøper ikke joggesko uten å vite hva de er gode til. Her er det bare å øve på intervjuet og ta gjerne tiden.

Kan du gå igjennom CV’n din?

Vi anbefaler deg her å forberede hva det er viktig å få sagt i relasjon til stillingen. Barneskolen er lite relevant, men det å bruke tid på motivasjonen for de ulike karrierevalgene/skiftene og hvilken kompetanse du tok med deg fra de ulike stillingene kan igjen gi intervjuerne bevis på at du er den rette for dem.

Pass på at du ikke ramser opp, men hele tiden presenterer historien din på en måte som viser hvem du er og hvilken kompetanse du har. «Da jeg hadde jobbet i SPC i fire år hadde jeg bygget opp kompetanse på…. Som gjorde at valget mitt å gå til ABC ble et naturlig steg videre i karrieren. I ABC oppnådde jeg resultater innen….og bygget ytterligere kompetansen innen…».

Gjennom historien din skaper du en forbindelse mellom din kompetanse/resultater og jobben du søker.

Hvordan håndterer du stress, hardt arbeidspress, konflikter etc.?

Istedenfor å gå rett på svaret anbefaler vi deg å tenke tilbake på en tidligere situasjon og så  fortelle historien om hvordan du taklet det.

«For eksempel da jeg arbeidet i RST bank så var det tidspress. Dette ble en del av hverdagen og min evne til å fokusere på en og en arbeidsoppgave for å nå deadlines ble viktig for å levere. Dette er en erfaring og kompetanse som jeg bruker ofte og beskriver meg når jeg jobber under press og stress».

Vi i Medvind Personal bruker mye tid med deg som jobbsøker på dine suksesshistorier og å trene på svarene som kan legge igjen det rette fotavtrykket hos din potensielt fremtidige arbeidsgiver

Ta kontakt med oss så kan vi trene sammen!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.