Month: September 2023

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og verneombud – Nye krav for bedrifter

Fra og med 1. januar 2024 vil terskelen for opprettelse av Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg, bedre kjent som AMU, bli endret i henhold til arbeidsmiljøloven.
Som mange er klar over har tidligere krav vært at bedrifter med 10 eller flere ansatte måtte utpeke et verneombud, mens bedrifter med 50 eller flere ansatte var pålagt å etablere et AMU. Nå har det blitt vedtatt at disse tersklene skal senkes, noe som vil bety endring for mange organisasjoner.

Hva vil gjelde fra 1. januar 2024?

 • Verneombud fra 5 ansatte
 • AMU fra 30 ansatte

Dette betyr at flere mindre bedrifter nå vil være forpliktet til å ha et verneombud eller opprette et
AMU for å ivareta arbeidsmiljøet og sikkerheten til sine ansatte.

Opplæringsplikt

Som en naturlig følge av denne lovendringen, vil mange ansatte måtte gjennomgå lovpålagt opplæring for å skaffe seg den nødvendige kompetansen som kreves for å inneha disse vervene. I tillegg er oppstarten av slike utvalg en kompleks prosess, og det er viktig å være klar over de spesifikke ansvarsområdene og oppgavene som må utføres.

Trenger du bistand?

Vi i Medvind Personal ønsker å tilby vår ekspertise og erfaring for å hjelpe bedrifter med å tilpasse seg disse endringene. Vi har lang og bred erfaring med oppstart og oppfølging av verneombud og AMU som gjør oss i stand til å veilede bedrifter gjennom denne overgangen på en smidig og effektiv måte.
Vårt team kan også delta aktivt som medlemmer i AMU for å sikre at alle prosesser følger lovpålagte retningslinjer og at de ansattes rettigheter og sikkerhet blir ivaretatt på best mulig måte.

Våre HR-konsulenter har derfor utviklet tre unike AMU-pakker, tilpasset ulike behov og budsjetter.

1. AMU Oppstartsplan

 • Ideell for bedrifter med 30-50 ansatte
 • Juridisk veiledning og dokumentasjon for opprettelse av AMU
 • Oppfølging for AMU-medlemmer i deres roller og ansvar
 • Nødvendig veiledning for å komme i gang
 • Rask og enkel opprettelse av AMU

2. AMU Optimaliseringspakke

 • Skreddersydd for bedrifter som allerede har et AMU på plass
 • Evaluering og optimalisering av eksisterende AMU-struktur og praksis
 • Implementering av forbedringer og bedre HMS-resultater
 • Vi sørger for at du følger beste praksis

3. AMU Masterpakke

 • En omfattende løsning for bedrifter som ønsker en komplett AMU-tjeneste
 • Opprettelse, oppfølging og kontinuerlig støtte for ditt AMU
 • Regelmessig revisjon og oppdatering av HMS-prosedyrer

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss for å diskutere hvordan vi kan støtte dere i forbindelse med disse endringene. Vi ser frem til å bidra til et tryggere og mer produktivt arbeidsmiljø for din organisasjon.

Les mer våre tjenester på HR-tjenester. Les også mer om de nye kravene for Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg på nettsidene til Arbeidstilsynet, Stortinget eller HMS-Norge.