Aktuelt

Yvonne Fosser – Ny i Medvind Personal

Vi ønsker Yvonne Fosser velkommen og gleder oss til å jobbe sammen med henne, sier Ann-
Charlotte Huitfeldt. Yvonne er siviløkonom og har masterkurs i arbeidsrett og Human Resource Management ved BI, samt praktisk pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo.

Yvonne har over 20 års erfaring som HR direktør fra blant annet i DHL, Felleskjøpet, Hewlett-Packard Norge og Innovasjon Norge.
Hun har sittet i toppledergrupper og hatt ansvar for utvikling av strategisk HR med fokus på kultur- og endringsprosjekter, etablering
av ledelsesprogrammer og talentutvikling.

Hun er også styremedlem i Ungt Entreprenørskap.

Medvind Personal inviterer til workshop 23. mai 2019 kl 12.30-16.00

Bli bevisst de muligheter og utfordringer som ledelse i en digital tid byr på i hverdagen. Gjennom å formidle innsikter og teknikker fra forskning på distanseledelse i en digital verden, ønsker vi å utvikle deltagernes kompetanse og innsikt i å lede når teamet sitter spredt på ulike lokasjoner.

En av de fremste forskerne på området Associate professor Donatella De Paulo vil dele sine funn med oss. Donatella er siviløkonom fra BI med doktorgrad fra Norges Handelshøyskole og har forsket på temaene virtuell – digital ledelse, møteplasser i en digital tid og i-kroppen ledelse. Hun har en rekke publiseringer i vitenskapelige journaler.

Basert på Donatellas innsikt vil vi arbeide med hvordan ledelse på distanse kan innarbeides i hverdagen og bli en ledelses kompetanse i seg selv. Vi vil introdusere praktiske metoder og verktøy og ikke minst legge til rette for en erfaringsutveksling som vi vet vil gi deltagerne en mulighet til å heve nivået på ledelse på distanse i en digital hverdag.

Kurset er for deg som skal lede, eller allerede leder medarbeidere på distanse.

Påmelding: Kristin Løvenskiold, kristin@medvindpersonal.no
Frist: 15 mai 2019
Pris kr: 2.800,-

SENIORRÅDGIVER HR

Vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester og trenger å styrke vårt rådgiverteam, og søker en ny dyktig kollega innen vår HR-satsning. Du vil jobbe sammen med profesjonelle rådgivere innen karriereveiledning, coaching, omstilling- og utvikling samt HR-tjenester mot kunder.

Vi søker deg med lang arbeidserfaring innen ledelse og HR, med kommersiell teft. Sammen skal vi levere våre tjenester til våre kunder som et team og utvikle kunder over tid. Vi søker deg som kan jobbe innen operativt og strategisk HR arbeid, gjerne også som coach for nøkkelpersoner og ledere.

Ansvarsområder:

 • Innsalg mot HR og toppledere hos nye kunder og videreutvikle eksisterende kunder.
 • Gjennomføre oppdrag ute hos kunder som et team, på korte eller lengre oppdrag.
 • Delta i utviklingen av våre tjenester og produkter.
 • Være en god sparringspartner i forhold til kunder og prosjekter.
 • Holde kurs og seminarer.
 • Delta i øvrige tjenesteleveranser fra Medvind.

Som person er du strukturert, selvstendig, ydmyk, lære- og endringsvillig og sosialt moden i forhold til rådgivning og veiledning. I tillegg er du den som motiveres av å skape resultater, er fremoverlent og en dyktig relasjonsbygger med stort nettverk. Vi ønsker deg som brenner for å levere topp kvalitet og å være med på å videreutvikle både deg selv, oss og våre kunder. I vårt dynamiske team vil du bidra med engasjement og godt humør. Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk er nødvendig.

Hverdagen vil være variert og utfordrende. En selvstendig rolle hvor du vil være med å skape resultater og vekst. Utviklingsmuligheter og konkurransedyktige betingelser.

Hos oss blir du del av et faglig sterkt team med bred kompetanse innen karriererådgivning, coaching, lederutvikling og HR. Dine kollegaer er profesjonelle konsulenter, engasjerte, med lang arbeidserfaring og har stor arbeidsglede.

Velkommen som søker til geir@medvindpersonal.no eller ta kontakt med

Leder HR, Geir Vaardal på 924 38 309

 

Frist snarest.

Leder som coach: 10. april (Bergen)

Coaching som ledelsesfilosofi handler om å bygge en læringskultur. Den enkelte leder fokuserer på motivasjon og å fremme utvikling hos den enkelte medarbeider.

Lederrollen er i kontinuerlig endring. Arbeidsstyrken vil i større grad være spesialister og digitaliseringen gjør at utvikling generelt går raskere. Lederen vil ikke lenger ha alle svarene.  De vil være avhengig av å stille de gode spørsmålene for å utløse den kompetansen som bor i medarbeideren.

En leder som tar coachrollen, styrker mulighetene til å forbedre resultatene.

Temadagen vil passe for HR partnere og ledere og gir en smakebit på hva coachende lederskap er og den verdien det kan ha for den enkelte, lederen og selskapet.

Det er ikke nødvendig å ha inngående kjennskap til coaching for å delta.

Temadagen ledes av Kristin Løvenskiold. Hun er sertifisert internasjonal coach med 18 års erfaring i å arbeide med lederutvikling og da spesielt med temaet «leder som coach».

Vår samarbeidspartner i Bergen, Janne Mosaker fra Mosaker Rekruttering AS vil også delta.

Tid: 10. april kl. 10:00-16:30 med lunsj kl. 11:30-12:00

Sted: Mosaker Rekruttering, Kokstadflaten 35 (Odfjell Drilling bygget), Bergen

Pris: NOK 1500,-

Påmelding: janne@mosaker.no innen 23. mars.

 

Temadag: Leder som coach (Bergen 8. februar)

Coaching som ledelsesfilosofi handler om å bygge en læringskultur. Den enkelte leder fokuserer på motivasjon og å fremme utvikling hos den enkelte medarbeider.

Lederrollen er i kontinuerlig endring. Arbeidsstyrken vil i større grad være spesialister og digitaliseringen gjør at utvikling generelt går raskere. Lederen vil ikke lenger ha alle svarene.  De vil være avhengig av å stille de gode spørsmålene for å utløse den kompetansen som bor i medarbeideren.

En leder som tar coachrollen, styrker mulighetene til å forbedre resultatene.

Temadagen vil passe for HR partnere og ledere og gir en smakebit på hva coachende lederskap er og den verdien det kan ha for den enkelte, lederen og selskapet.

Det er ikke nødvendig å ha inngående kjennskap til coaching for å delta.

Temadagen ledes av Kristin Løvenskiold. Hun er sertifisert internasjonal coach med 18 års erfaring i å arbeide med lederutvikling og da spesielt med temaet «leder som coach».

Vår samarbeidspartner i Bergen, Janne Mosaker fra Mosaker Rekruttering AS vil også delta.

Tid: 8. februar kl 10:00-16:30 med lunsj kl 11:30-12:00

Sted: Mosaker Rekruttering, Kokstadflaten 35 (Odfjell Drilling bygget), Bergen

Pris: NOK 1.500,-

Påmelding: janne@mosaker.no innen 6.februar

Seniorrådgiver innen HR

Vi opplever vekst og ønsker å styrke vårt rådgiverteam, og søker en ny dyktig kollega innen vår HR-satsning. Du vil jobbe sammen med profesjonelle rådgivere innen karriereveiledning, coaching, omstilling- og utvikling samt HR-tjenester mot kunder.

Vi søker deg med lang arbeidserfaring innen ledelse og HR, med kommersiell teft. Sammen skal vi levere våre tjenester til våre kunder som et team og utvikle kunder over tid. Vi søker deg som kan jobbe innen operativt og strategisk HR arbeid, gjerne også som coach for nøkkelpersoner og ledere.

Ansvarsområder:

 • Innsalg mot HR og toppledere hos nye kunder og videreutvikle eksisterende kunder.
 • Gjennomføre oppdrag ute hos kunde både alene og sammen med andre, på korte eller lengre oppdrag.
 • Delta i utviklingen av våre tjenester og produkter.
 • Være en god sparringspartner internt i forhold til kunder og prosjekter.
 • Utvikle oss i sosiale medier.
 • Delta med å utarbeide og gjennomføre strategiske og merkevarebyggende tiltak.
 • Holde kurs og seminarer.

Som person er du strukturert, selvstendig, ydmyk, lære- og endringsvillig og sosialt moden i forhold til rådgivning og veiledning. I tillegg er du den som motiveres av å skape resultater, er fremoverlent og en dyktig relasjonsbygger med stort nettverk. Vi ønsker deg som brenner for å levere topp kvalitet og å være med på å videreutvikle både deg selv, oss og våre kunder. I vårt dynamiske team vil du bidra med engasjement og godt humør. Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk er nødvendig.

Hverdagen vil være variert og utfordrende. En selvstendig rolle hvor du vil være med å skape resultater og vekst. Utviklingsmuligheter og konkurransedyktige betingelser med fastlønn og bonus.

Hos oss blir du del av et faglig sterkt team med bred kompetanse innen karriererådgivning, coaching, lederutvikling og  HR. Dine kollegaer er engasjerte og har stor arbeidsglede.

Velkommen som søker til medvind@medvindpersonal.no eller ta kontakt med daglig leder Ann-Charlotte Huitfeldt på 99 51 96 86.

Frist snarest.

Leder som coach: 16. november 2017

Vi har gleden av å invitere deg til en temadag om «Leder som coach»

 Coaching som ledelsesfilosofi handler om å bygge en læringskultur. Den enkelte leder fokuserer på motivasjon og å fremme utvikling hos den enkelte medarbeider.

Lederrollen er i kontinuerlig endring. Arbeidsstyrken vil i større grad være spesialister og digitaliseringen gjør at utvikling generelt går raskere. Lederen vil ikke lenger ha alle svarene.  De vil være avhengig av å stille de gode spørsmålene for å utløse den kompetansen som bor i medarbeideren.

En leder som tar coachrollen, styrker mulighetene til å forbedre resultatene.

Temadagen vil passe for HR partnere og ledere og gir en smakebit på hva coachende lederskap er og den verdien det kan ha for den enkelte, lederen og selskapet.
Det er ikke nødvendig å ha inngående kjennskap til coaching for å delta.

Temadagen ledes av Kristin Løvenskiold. Hun er sertifisert internasjonal coach med 18 års erfaring i å arbeide med lederutvikling og da spesielt med temaet «leder som coach».

Dagskurs: NOK 1.500,-

Påmelding: medvind@medvindpersonal.no

 

Medvind Personal har flyttet

Medvind Personal har flyttet til Universitetsgaten 14, vis-a-vis Nasjonalgalleriet i Oslo. Med dette har vi fått økt areal og sentral beliggenhet for våre kunder og kandidater.

Vi har også fått et nytt område: HR for hire for bedrifter med behov for HR kompetanse permanent eller ved behov. Dette er en fleksibel løsning som kan opp og nedskaleres etter bedriften behov. Kontaktperson: Geir G. Vaardal / 92 43 83 09 / geir@medvindpersonal.no

HR for Hire med Geir Vaardal

HR for Hire med Geir Vaardal. Har en lang og bred erfaring som leder for HR i et industrikonsern, og bakgrunn som leder innen salg og forretningsutvikling fra finans, entreprenør og IT bransjen.