...
 

Aktuelt

Personalhåndbok for din bedrift på en, to, tre.

Personalhåndbok tilpasset ditt behov!

Personalhåndboken gir de ansatte anledning til å selv raskt finne til  informasjon om arbeidsforhold og personalytelser. Selv små og mellomstore bedrifter har behov for en personalhåndbok for å holde orden på regelverket.

Ved å få på plass en enkel personalhåndbok vil du kunne avlaste både  ledere og administrasjon, som slipper å svare på enkle spørsmål. Bruk heller tiden på og komplettere med en lederhåndbok for å sikre enhetlig ledelse og få en oversikt over de ulike prosessene som omfatter firmaets lederoppgaver.

Mindre bedrifter har ofte ikke mulighet til å ta kostnaden for et eget system, som håndterer alt dette, kanskje spesielt i gründerfasen, og vil heller se på andre løsninger. Med vårt erfarne HR Team og som en del av våre HR tjenester, kan vi raskt og kostnadseffektivt få på plass en grunnleggende løsning for deg, om også enkelt kan tilpasses fremtidige endringer og justeringer. 

Innhold kan være:

  • Rekruttering: kravspespfikasjon, annonsemaler, håndtering av søknader, stillingsbeskrivelser, intervjuguide, ansettelseskontrakter
  • Ansettelse: arbeidstid, overtid, lønnsutbetaling, ferieregler, arbeidsreglement, tariffavtaler, pensjons- og forsikringer
  • Introduksjon: opplæringsprogram for nyansatte, prøvetid, fast ansettelse
  • Opplæring og utvikling: medarbeidersamtaler, kompetanseutvikling, mulighet for kurs og opplæring
  • Fravær: sykefravær, ferie og fridager
  • Permisjoner: velferdspermisjoner, permisjon ifm fødsel, studier, militærtjeneste
  • Avslutning av arbeidsforhold: pensjon, oppsigelse, avskjed
  • Retningslinjer, policys, maler

Vi skreddersyr din personalhåndbok i et passende format, ta kontakt i dag for en uforpliktende prat

Ring 22 60 96 70 eller send oss en e-post til medvind@medvindpersonal.no for å få råd i prosessen og informasjon om våre tjenester!

Les mer om våre tjenester innen HR tjenester og  Outplacement.
Outplacement er nært tilknyttet våre tjenester innen Karriererådgivning og  Outplacement..

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.