...
 

Aktuelt

For gammel for ny jobb?

Når vi møter nye kandidater hører vi ofte følgende kommentar: «Dette blir nok vanskelig – jeg har jo bikket 50». Heldigvis er ikke det vår erfaring. Her får du jobbtips for deg over 50.

Fordi du har bikket 50 år så har du mye kompetanse og erfaring som er unik for deg

Når vi arbeider sammen med deg som jobbsøker så jobber vi med å få frem din unike nøkkelkompetanse på en tydelig måte. Det vi ofte ser er at du har bygget opp, benyttet og forsterket mange av de samme kompetansene gjennom karrieren.

Det vil si at når du har bikket 50 så er din unike kompetanse blitt ganske tydelig og du bruker den bevisst når du løser ulike oppgaver. Du kan gjennom søknader og på intervju snakke om den og fortelle suksesshistoriene dine på en overbevisende måte.

Det handler om å endre perspektiv

Noen ganger opplever vi at våre kandidater kan nevne alderen sin hvert 5 minutt i første møte. Dette viser en ting – at du som kandidat har et stort fokus på egen alder. Alder er bare et tall, men kompetanse er noe du har opparbeidet deg gjennom en lang karriere. Vi trener sammen med deg på å flytte fokus til hvordan du kan presentere kompetansen din overfor din fremtidige arbeidsgiver. Dette krever et stykke arbeid og trening, men vår erfaring er at din fremtidige arbeidsgiver ønsker å tilegne seg kompetanse gjennom deg.  Derfor blir dette det viktigste i det fotavtrykket du skal etterlate deg der ute.

Over 90% av våre kandidater kommer ut i ny jobb uavhengig av alder

Medvind Personal har kandidater i alle aldre. Det vi vet er at de aller fleste får jobb i løpet av perioden de er hos oss, eller etter. Samtidig er det viktig å erkjenne at det å få jobb i godt voksen alder kan ta litt lengre tid. Det er viktig å bruke denne tiden godt. Det å søke jobb er en heltidsaktivitet, der det er viktig å bruke tiden effektivt. Vi i Medvind Personal følger deg , utfordrer deg og støtter deg i arbeidet.

Hva kan du selv gjøre på veien – 5 tips?

  • Sørge for at du holder deg oppdatert på systemer og fag – vær relevant
  • Snakk om erfaringen din og ikke alderen din
  • Tenk etter om det er andre roller du kan tenke deg å ta
  • Du bygger din egen merkevare – vær bevisst – markedsfør merkevaren gjennom en oppdatert profil på LinkedIn
  • Bruk nettverket – Godt over halvparten av alle stillinger blir aldri annonsert. Men fortvil ikke, du har sannsynligvis større nettverk en du tror og kanskje vet om en rekke stillinger som kan være spennende for deg. Nettverket ditt kjenner deg og hva du står for. Sørg for at de er oppdatert på din kompetanse og type stilling du ser etter.

Vi jobber gjerne med deg for å finne nye og spennende karrieremuligheter. Ta kontakt så kan vi sammen arbeide med dine perspektiver og muligheter!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.