...
 

Aktuelt

Medvind Personal inviterer til frokostmøte i Bergen
26. mars 2020 kl 8.00-10.00

HVORDAN BYGGE EN ENDRINGSDYKTIG ORGANISASJON?
KULTURBYGGING, INNOVASJON OG ENDRINGSKOMPETANSE

Kultur er et uttrykk for «slik gjør vi det hos oss». Kulturen i en organisasjon kan være drivere for nytenkning og endringer. På den andre siden kan kulturen være det som gjør prosessene tyngre. Vi setter mål, men kan komme til å glemme hva som kreves av adferd og holdninger hos ledere og medarbeidere for å nå dem. Derfor er det viktig å få bevisstgjort hvilken kultur og verdier som behøves for å realisere organisasjonens mål og strategier. Hvor motivert ledere og medarbeidere faktisk er for endringer, kan være avgjørende for å lykkes. Endringer er ikke alltid det å gjøre alt annerledes, det er vel så viktig å fokusere på det man i dag gjør bra og skal gjøre mer

Med kulturbygging, innovasjon og endringskompetanse som bakteppe inviterer Medvind Personal til frokostmøte i Bergen, torsdag 26. mars 2020. Tid: 08:00-10:00 (frokost fra kl. 08:00, det faglige starter
kl. 08:30). For å belyse dette viktige og utfordrende temaet har vi fått med oss foredragsholdere med god kompetanse fra næringslivet.

PROGRAM

  • Kulturbygging i et innovasjonsmiljø, Gry M. Olsen, adm. dir. KEOLIS
  • En suksesshistorie fra Grieg Seafood – Hvordan få med de ansatte på digital transformasjon,
    Kathleen Mathisen, HR direktør i Grieg Seafood
  • Hvordan skape en endringsdyktig organisasjon, Yvonne Fosser, Medvind Personal
  • Hvordan arbeide med endringer på det individuelle plan, metoder og verktøy, Kristin Løvenskiold, Medvind Personal

Gry Miriam Olsen er inne i sitt niende år som administrerende direktør i Keolis Norge, operatør av bybanen i Bergen. Nylig fullførte hun INSEAD Exceutive Management Program, Strategy and Innovation, samtidig som hun grunnla Keolis sitt eget innovasjonssenter.

Mobilitetsaktøren Keolis dobler nå størrelsen etter å ha vunnet «Nordens største el-buss anbud» og tar over bussdriften i Bergen sentrum.

Gry har en verdibasert lederstil og har driftet selskapet i tråd med visjonen «dare to be different».
Hun mener at en attraktiv arbeidsplass ser verdien av mangfold, inkludering og likestilling.


Kathleen O. Mathisen
har lang erfaring fra internasjonal olje- og gassindustri. Hun har jobbet med HR i mer enn 20 år, noe som har resultert i en bred og omfattende erfaring innen HR. Hennes kjernekompetanse omfatter organisasjonsutvikling og endringsprosesser.

Hun har flere års erfaring innenfor forretningsdrevet HR med vekt på de menneskelige ressursene i organisasjonen.

Hun har en rekke lederkurs fra UIB, BI og NHH, og er for tiden i ferd med å ta en MBA i ledelse og bærekraft ved University of Cumbria i Storbritannia. I desember 2013 ble hun tildelt


Yvonne Fosser 
har mer enn 20 års erfaring som HR-direktør fra blant annet DHL, Hewlett-Packard Norge og Innovasjon Norge.

Har sittet i toppledergrupper og hatt ansvar for utvikling av strategisk HR med fokus på kultur- og endringsprosjekter, etablering av ledelsesprogrammer og talentutvikling, både nasjonalt og internasjonalt.

Jobber med kultur og endringsprosesser og er samarbeidspartner i Medvind Personal AS.


Kristin Løvenskiold
arbeider som Seniorrådgiver hos Medvind Personal AS der hun har ansvaret for lederutvikling i tillegg til at hun gjør karrierecoaching og ledercoaching.

Hun har arbeidet i 20 år med lederutvikling, nasjonal, nordisk og internasjonalt. Utvikler og fasiliterer lederutviklingsprogram fra talentutvikling til executive nivå. Er internasjonalt kvalifisert coach i ICF/ACC og har bakgrunn som leder og innen finans.

Sted: Mosaker Rekruttering, Kokstadflaten 35 (Odfjell Drilling Business Center)

Påmelding: Kristin Løvenskiold, kristin@medvindpersonal.no
Frist: 18. mars 2020

  • Gratis
  • Begrenset antall plasser
  • Vi serverer en lett frokost fra kl. 08:00

Velkommen!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.