...
 

Aktuelt

Aksel Aanensen – Ny i Medvind Personal

Vi gleder oss veldig til å få om bord Aksel Aanensen! Han skal jobbe som rådgiver og coach mot ledere og
ledergrupper, med fokus på organisasjonsutvikling og implementering av virksomhetsstrategier.

Aksel har over 20 års ledererfaring fra IT/Telecom bransjen, de siste årene som Adm. Dir. for Ericsson i Norge. Han har sittet i internasjonale toppledergrupper og hatt ansvar for ledelse av komplekse matriseorganisasjoner innen salg og leveranse av systemløsninger og tjenester.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.