...
 

Aktuelt

Lene Skram – Ny i Medvind Personal

Hun jobber med HR-services i tillegg til å drive med digitalisering av HR.

Hun har jobbet som HR-ansvarlig i en SMB i flere år. Hun har erfaring fra administrative oppgaver, som støttefunksjon til ledere, rekruttering, on/off-boarding o.l.

Hun er utdannet innen HR- og personalledelse og sertifisert bruker av personlighetstesten cut-e.

Hun er en blid, åpen og imøtekommende person som er lett å komme i kontakt med.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.