...
 

Aktuelt

Permittering og nedbemanning

Vi hjelper ledere med råd den krevende situasjonen som de fleste har. Dette kan være råd rundt HR spørsmål som permittering, nedbemanning, praktisk gjennomføring, bruk av virkemidler og oppfølging
av ansatte.

Det betyr at vi både kan være «hands on» i bedriften, eller sitte på utsiden, gå gjennom maler, rutiner, sjekklister og skjemaer for å påse at de har oppdatert dokumentasjon tilgjengelig.

Vi har nærmere 20 års erfaring med å ta vare på ansatte i omstilling og gi dem profesjonelt bidrag for fremtidig jobbmuligheter.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.