...
 

Tag: verneombud

Hvordan håndtere overgangsalderens innvirkning på kvinner i arbeidslivet

Har du følt deg trett, glemsk og grinete, eller opplever du at du har en kvinnelig kollega som er det?

Overgangsalderen, som er en naturlig del av enhver kvinnes livsreise, bringer med seg en rekke fysiske og følelsesmessige endringer. Overgangen kan påvirke kvinners jobbytelse og generelle trivsel på arbeidsplassen, og rammer en stor andel kvinner etter 40 års alderen i mer eller mindre grad.

Her kommer noen tips om hva du som kvinne kan gjøre, og hva du som arbeidsgiver kan bidra med for å ta vare på dine kvinnelige medarbeidere som gjennomgår dette.

Fysiske symptomer og produktivitet:

Overgangsalderen bringer ofte med seg fysiske symptomer som hete- og svettetokter, søvnproblemer mm. Dette kan føre til søvnmangel og redusert energi, og noen ganger en følelse av “hjernetåke, som igjen kan påvirke arbeidsproduktiviteten.  

Ta kontakt med din fastlege, det er god hjelp å få. Det er ingen grunn til å lide seg gjennom dagene. Som arbeidsgiver kan du vurdere å tilby fleksible arbeidstider eller muligheter for hjemmekontor for å hjelpe kvinner med å håndtere disse utfordringene. 

Emosjonelle utfordringer:

Overgangsalderen kan også føre til følelsesmessige svingninger, nedstemthet, angst og til og med økt irritabilitet. Dette kan påvirke en kvinnelig ansatts mentale velvære og samarbeidsevner. Åpen kommunikasjon og støtte fra kollegaer og ledelse er avgjørende for å hjelpe kvinner med å håndtere disse følelsesmessige utfordringene.

Fremme et støttende arbeidsmiljø:

Endringene kommer gradvis og starter gjerne før vi selv er klar over at vi er i overgangsalderen. For å støtte kvinner i denne livsfasen kan arbeidsplassen vurdere å tilby opplysende opplæringsprogrammer om overgangsalder og tilrettelegging for korte pauser.  En inkluderende og forståelsesfull bedriftskultur, der ansatte føler seg trygge på å dele eventuelle utfordringer, er også viktig.

Regelmessig mosjon

 • Reduserer hetetokter og søvnproblemer
 • Lindrer følelsesmessige symptomer
 • Forbedrer kognitiv funksjon
 • Øker energinivået

Masse nyttig og fin informasjon finner du i boken Hetetokter & kalde fakta som Gynekolog Helena Enger har gitt ut. Vil du fordype deg enda mer er programmet Hjernen i overgangsalderen i NRKs arkiver å anbefale. Mer om forskning og informasjon finner du på nettsteder som “The North American Menopause Society” (NAMS).

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og verneombud – Nye krav for bedrifter

Fra og med 1. januar 2024 vil terskelen for opprettelse av Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg, bedre kjent som AMU, bli endret i henhold til arbeidsmiljøloven.
Som mange er klar over har tidligere krav vært at bedrifter med 10 eller flere ansatte måtte utpeke et verneombud, mens bedrifter med 50 eller flere ansatte var pålagt å etablere et AMU. Nå har det blitt vedtatt at disse tersklene skal senkes, noe som vil bety endring for mange organisasjoner.

Hva vil gjelde fra 1. januar 2024?

 • Verneombud fra 5 ansatte
 • AMU fra 30 ansatte

Dette betyr at flere mindre bedrifter nå vil være forpliktet til å ha et verneombud eller opprette et
AMU for å ivareta arbeidsmiljøet og sikkerheten til sine ansatte.

Opplæringsplikt

Som en naturlig følge av denne lovendringen, vil mange ansatte måtte gjennomgå lovpålagt opplæring for å skaffe seg den nødvendige kompetansen som kreves for å inneha disse vervene. I tillegg er oppstarten av slike utvalg en kompleks prosess, og det er viktig å være klar over de spesifikke ansvarsområdene og oppgavene som må utføres.

Trenger du bistand?

Vi i Medvind Personal ønsker å tilby vår ekspertise og erfaring for å hjelpe bedrifter med å tilpasse seg disse endringene. Vi har lang og bred erfaring med oppstart og oppfølging av verneombud og AMU som gjør oss i stand til å veilede bedrifter gjennom denne overgangen på en smidig og effektiv måte.
Vårt team kan også delta aktivt som medlemmer i AMU for å sikre at alle prosesser følger lovpålagte retningslinjer og at de ansattes rettigheter og sikkerhet blir ivaretatt på best mulig måte.

Våre HR-konsulenter har derfor utviklet tre unike AMU-pakker, tilpasset ulike behov og budsjetter.

1. AMU Oppstartsplan

 • Ideell for bedrifter med 30-50 ansatte
 • Juridisk veiledning og dokumentasjon for opprettelse av AMU
 • Oppfølging for AMU-medlemmer i deres roller og ansvar
 • Nødvendig veiledning for å komme i gang
 • Rask og enkel opprettelse av AMU

2. AMU Optimaliseringspakke

 • Skreddersydd for bedrifter som allerede har et AMU på plass
 • Evaluering og optimalisering av eksisterende AMU-struktur og praksis
 • Implementering av forbedringer og bedre HMS-resultater
 • Vi sørger for at du følger beste praksis

3. AMU Masterpakke

 • En omfattende løsning for bedrifter som ønsker en komplett AMU-tjeneste
 • Opprettelse, oppfølging og kontinuerlig støtte for ditt AMU
 • Regelmessig revisjon og oppdatering av HMS-prosedyrer

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss for å diskutere hvordan vi kan støtte dere i forbindelse med disse endringene. Vi ser frem til å bidra til et tryggere og mer produktivt arbeidsmiljø for din organisasjon.

Les mer våre tjenester på HR-tjenester. Les også mer om de nye kravene for Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg på nettsidene til Arbeidstilsynet, Stortinget eller HMS-Norge.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.