Vi hjelper organisasjoner med å utvikle en kultur for kontinuerlig læring, der initiativ og lederskap praktiseres uavhengig av roller. Dette er avgjørende for å overleve og lykkes også i fremtiden. På veien mot en slik kultur kan vi støtte deg og din organisasjon. Vi skal være evidensbaserte i alt vi gjør, i metodikk og i verktøy, og kan hjelpe dere på veien for å nå deres mål.

Kulturutvikling

Organisasjonskultur er summen av felles tanker og handlinger, og hvordan virksomheten håndterer endringer. Organisasjonskultur er den levende historien, (ref Bronislaw Malinowski) hvor felles erfaringene former måten vi møter dagens utfordringer på. Mange kjenner seg nok igjen i at omgivelsene endrer seg, men «vi» fortsetter som før fordi kulturen tenker for oss når vi ikke tenker oss om. Derfor kan vi oppleve at «kultur spiser strategi til frokost». Både ledere og ansatte er med på å forme denne kulturen og kan kalles kulturbærere i hverdagen. Medvind Personal har erfaringen og ekspertisen som skal til for å påvirke og endre kultur gjennom kulturverksted og kulturprogrammer i samarbeid med deg.

Omstilling

Når det gjelder omstilling, kan vi fasilitere og kvalitetssikre hele prosessen. Våre erfarne rådgivere sikrer tydelige roller og trygghet for deg som endringsleder i gjennomføring av en korrekt og god prosess. God planlegging og samarbeid mellom ledelse, ansatte og eventuelle fagforeninger er avgjørende for en vellykket omstillingsprosess og sørger for en effektiv og målrettet gjennomføring. Vi tar derfor hensyn til alle aspekter og involverer relevante parter for å bevare produktivitet, lønnsomhet og omdømme.

Organisasjonsutvikling er nært tilknyttet våre tjenester innen Leder- og talentutvikling, HR-tjenester og Karriererådgivning/Outplacement.