Kulturutvikling

Organisasjonskultur er organisasjonens felles tanker og handlinger, hvordan virksomheten opptrer og takler endring. Organisasjonskultur er den levende historien, (ref Bronislaw Malinowski.) De felles erfaringene former hvordan vi møter dagens utfordringer. Kulturen blir «måten vi gjør tingene på her». Mange kjenner seg nok igjen i at omgivelsene endrer seg, men «vi» fortsetter som før. Kulturen tenker for oss når vi ikke tenker oss om. Derfor kan vi oppleve at «kultur spiser strategi til frokost». Både ledere og ansatte er med på å forme denne kulturen. De er kulturbærere i hverdagen. Vi har god erfaring med hva som skal til for å påvirke og endre en kultur. Vi i Medvind Personal planlegger og gjennomfører gjerne kulturverksted/kulturprogrammer sammen med deg.

Omstilling

Medvind Personal kan fasilitere og kvalitetssikre hele omstillingsprosesser ved å sørge for en effektiv og målrettet gjennomføring. Våre erfarne rådgivere sikrer tydelige roller og trygghet for deg som leder i gjennomføring av en korrekt og god prosess.Kritisk for enhver omstillingsprosess er god planlegging og godt samarbeide mellom ledelse, ansatte og en eventuell fagforening. Suksessfaktoren er å etablere en god gjennomføringsplan, som tar hensyn til alle aspekter i omstillingen. Dette krever god involvering og etisk lederskap, for å bevare bedriftens produktivitet, lønnsomhet og omdømme.


Organisasjonsutvikling er nært tilknyttet våre tjenester innen Leder- og talentutvikling, HR-tjenester og Karriereutvikling/Outplacement.

Ring 22 60 96 70 eller send e-post: medvind@medvindpersonal.no