Kulturutvikling

Organisasjonskultur er organisasjonens felles tanker og handlinger, hvordan virksomheten opptrer og takler
endring. Organisasjonskultur er den levende historien, (ref Bronislaw Malinowski.) De felles erfaringene former
hvordan vi møter dagens utfordringer. Kulturen blir «måten vi gjør tingene på her».
Mange kjenner seg nok igjen i at omgivelsene endrer seg, men «vi» fortsetter som før. Kulturen tenker for oss
når vi ikke tenker oss om. Derfor kan vi oppleve at «kultur spiser strategi til frokost». Både ledere og ansatte er med
på å forme denne kulturen. De er kulturbærere i hverdagen. Vi har god erfaring med hva som skal til for å påvirke og
endre en kultur. Vi i Medvind Personal planlegger og gjennomfører gjerne kulturverksted/kulturprogrammer
sammen med deg.

Omstilling

Medvind Personal kan fasilitere og kvalitetssikre hele omstillingsprosesser ved å sørge for en effektiv og
målrettet gjennomføring. Våre erfarne rådgivere sikrer tydelige roller og trygghet for deg som leder i gjennomføring
av en korrekt og god prosess.

Kritisk for enhver omstillingsprosess er god planlegging og godt samarbeide mellom ledelse, ansatte og en eventuell
fagforening. Suksessfaktoren er å etablere en god gjennomføringsplan, som tar hensyn til alle aspekter i omstillingen.
Dette krever god involvering og etisk lederskap, for å bevare bedriftens produktivitet, lønnsomhet og omdømme.


Organisasjonsutvikling er nært tilknyttet våre tjenester innen Leder- og talentutvikling, HR-tjenester
og Karriereutvikling/Outplacement.

Ring 22 60 96 70 eller send e-post: medvind@medvindpersonal.no