Medvind kan bidra med å sette målrettet succession planning i et system der ditt fokus vil være det viktige. Vi vil kunne utfordre deg og din organisasjon på retning og nytenkning. En god succession planning vil være tett knyttet opp mot HR Services, Organisasjonsutvikling og ikke minst talentutviklingen i din organisasjon.

Succession planning er tilknyttet våre tjenester HR-tjenester, Organisasjonsutvikling og Karriererådgivning/Outplacement.