Vi leverer karriererådgivning og hjelp over til en ny stilling, enten det er i Norge eller i utlandet. Du får en fast rådgiver som blir din sparringspartner og coach, og et team som jobber for deg, for at du raskere kommer til en ny og riktig jobb.

Perioden mellom to jobber er preget av usikkerhet, men vi gjør deg i stand til å finne nye muligheter. Er du usikker på hva du vil jobbe med, er dette et godt tidspunkt for å reflektere over balansen mellom riktig arbeid og privatliv.

Hva er viktig for de som forlater virksomheten:

 • Økonomisk trygghet i jobbsøkeperioden
 • Bevare selvrespekten og troen på verdien av egen kompetanse og erfaring
 • Bevisstgjøre egen jobbsøkeprosess og presentasjon
 • Sikre en grundig analyse av nye muligheter
 • Sikre rask overgang til ny riktig jobb
 • Individuell rådgivning for profesjonalisering av jobbsøket
 • Avslutte forholdet til virksomheten og sikre gode referanser
 • Avklare sluttårsak
 • Etablere en egen markedsplan med fokus mot egen utvikling og ny karriere
 • Kompetansekartlegging
 • Bevisstgjøring og tydeliggjøring av personlige egenskaper
 • Personprofilanalyse
 • Etablere en målrettet CV og Søknad
 • Egenpresentasjon og intervjutrening
 • Presentasjon og bruk av nettverkskontakter
 • Bruk av rekrutteringsbyråer, headhuntere og jobbdatabaser
 • Vurdering av reelle jobbtilbud og ansettelsesavtaler
 • Vurdering av oppstart av egen virksomhet
 • Plan for ”de første 100 dagene” i ny jobb

Slik fungerer programmet og rådgivningen:

 • Hver person får en egen rådgiver som følger opp frem mot ny riktig jobb
 • Ukentlige temamøter i grupper
 • Grundig vurdering av kompetanse, egenskaper og ferdigheter
 • Analyse av potensielle virksomheter for forberedelse av CV/søknad og intervju
 • Bruk av anerkjente personprofilanalyser (cut-e shapes & views)

Ring 22 60 96 70 eller send e-post medvind@medvindpersonal.no