...
 

Om oss

Rådgivere

Kristin Løvenskiold

Kristin Løvenskiold

Seniorrådgiver

Tlf: 900 47 534
kristin.lovenskiold@gmail.com
 

Jobber primært med lederutvikling i form av lederutviklingsprogrammer, teamprosesser og en til en leder coaching. Videre arbeider hun blant annet med å utvikle ledere som coacher og tilbyr programmer innen coachende lederstil samt bedriftsinterne programmer i å utvikle feedbackkultur.

Har lang og bred erfaring innen lederutvikling på alle nivåer, samt erfaring fra finans og som leder av spesialister.

Utdannet Siviløkonom med spesialisering i finans og Master of Management med blant annet organisasjonspsykologi som et hovedområde. Hun er sertifisert coach/ICF/ACC (International Coaching Federation).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.