...
 

Om oss

Rådgivere

Christine Fragoso

Christine Fragoso

Seniorrådgiver

Mobil: 941 78 282
christine@medvindpersonal.no
 

Hun har jobbet med operativ og strategisk HR i ca 15 år, hovedsakelig innen shippingbransjen, som har gitt god bredde innen internasjonal kulturforståelse, omstillingsprosesser og employer branding.

HR services fra A-Å, rekruttering, medarbeiderutvikling og digitalisering.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.