Aktuelt

Permittering og nedbemanning for arbeidstakere

I disse pandemi-tider er både permitteringer og nedbemanninger aktuelt for flere arbeidsgivere, og mange ansatte opplever usikkerhet i sin jobbhverdag som følge av COVID-19. Men hvilke rettigheter har du som arbeidstaker ved permittering eller nedbemanning? Når arbeidsgiver går til permittering av ansatte, har du som arbeidstaker pålagt arbeidsfritak, mens arbeidsgiver er fritatt sin lønnsplikt. En … Continue reading Permittering og nedbemanning for arbeidstakere

Permittering og nedbemanning

Vi hjelper ledere med råd den krevende situasjonen som de fleste har. Dette kan være råd rundt HR spørsmål som permittering, nedbemanning, praktisk gjennomføring, bruk av virkemidler og oppfølging av ansatte. Det betyr at vi både kan være «hands on» i bedriften, eller sitte på utsiden, gå gjennom maler, rutiner, sjekklister og skjemaer for å … Continue reading Permittering og nedbemanning