...
 

Aktuelt

Lederutvikling – Konflikter og vanskelige samtaler

Vi unngår gjerne konflikt! I livet står vi overfor en rekke utfordringer og problemer knyttet til våre mellommenneskelige relasjoner og kommunikasjon. Mesteparten av tiden ønsker vi å unngå disse konfliktene og håper at de forsvinner av seg selv. Heldigvis skjer dette ofte, og vi kan gå videre uten å adressere problemet direkte. Denne reaksjonen er … Continue reading Lederutvikling – Konflikter og vanskelige samtaler

7 fordeler for små og mellomstore bedrifter ved å leie inn HR- tjenester

Det er flere fordeler med å leie inn HR- tjenester for små og mellomstore bedrifter. Her nevner vi 7 grunner:  1. Ekspertise og erfaring:  HR-konsulentbyråer har ofte erfarne fagfolk med spesialisert kunnskap innenfor ulike områder av menneskelige ressurser. Dette gir bedriften tilgang til fagfolk med oppdatertkunnskap og erfaring, selv om de ikke har ressursene til … Continue reading 7 fordeler for små og mellomstore bedrifter ved å leie inn HR- tjenester

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.