Hva er en god eller dårlig sluttavtale? Utformingen av sluttavtalen er viktig for å skape en god avslutning.
Avtalen må være lett å forstå og alle viktige og praktiske elementer må være med. Avtalen skal ikke bare
ivareta de juridiske reglene, men også ta hensyn til krav fra NAV. Vi har lang erfaring med å utvikle tydelige,
gode avtaler og sett mange eksempler på sluttavtaler. Vi kan være en god sparringspartner for deg som
leder og for deg som berørt part.