...
 

Om oss

Rådgivere

Kristin Boge Benth

Kristin Boge Benth

Seniorrådgiver

Mobil: 995 35 033
kristinBB@medvindpersonal.no
 

Hun jobber med Medvinds HR for hire-konsept, i tillegg til å drive med individuell rådgivning.

Har jobbet med HR i over 20 år, i både norske og amerikanske selskap, i privat og offentlig sektor: HR-direktør i ROM Eiendom, HR Business Partner i Kodak og HR-manager i Freia (Kraft Foods). Før HR jobbet hun med marketing, i Norge, Norden og UK. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH.

Sertifisert på Thomas Internationals Person Profil verktøy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.