...
 

Om oss

Rådgivere

Ann-Charlotte Huitfeldt

Ann-Charlotte Huitfeldt

Daglig leder

Mobil: 99 51 96 86
medvind@medvindpersonal.no
 

Ann-Charlotte har 20 års erfaring som coach og karriereveileder på alle nivåer. Hun jobber også med medarbeiderundersøkelser, fasiliterer teamutvikling og bistår ved konflikthåndtering.  Med erfaring fra etablering og drift av eget selskap, coacher hun de som ønsker å starte eget firma.

Hun er utdannet økonom fra Universitetet i Karlstad. Har dessuten Coachutdanning, Løft kurs og Cut-e sertifisering. Hun er en åpen og møtekommende person som setter krav til prosess. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.