Medvind Personal har bistått veldig mange bedrifter i å håndtere omstillingsprosesser siden 2002.
Vi deler med oss av våre erfaringer, bidrar til flyt i prosessen og reduser faren for konflikt.

Våre rådgivere hjelper deg med å:
  • Etablere en realistisk fremdriftsplan for å sikre en god prosess som opprettholder produktiviteten
  • Redusere faren for rettslige konflikter
  • Bevare omdømme internt og eksternt
  • Skape trygghet for ledere som håndter vanskelige spørsmål og reaksjoner samt presentere sluttavtalen
  • Etablere et ryddig samarbeid med AMU og tillitsvalgte
  • Skape trygghet og støtte for en god prosess mot ”ny riktig jobb” for de som berøres, les mer