Ledelse handler om adferd og prestasjon. I utviklingen av deg som leder eller din ledergruppe, arbeider vi med bevissthet og ferdigheter knyttet til din lederrolle. Viktige fokusområder er bevissthet om din rolle, ditt ansvar som leder og at din og selskapets suksess ligger i å kunne lede gjennom andre. Videre å se lederoppgavene opp mot bedriftens forretningsmessige mål og hvilken adferd som er nødvendig for å oppnå disse.

Sammen med konsulenten i Medvind utvikles og fasiliteres programmene i tråd med de behovene selskapet har. Vi benytter verktøy som sikrer utvikling og vekst for den enkelte leder og som vil være anvendbare i selskapets daglige arbeid.

Vi tar utgangspunkt i organisasjonens reelle utfordringer og tilpasser programmet i samarbeid med dere.

Vi bistår med:

  • Utvikling av ledere og team
  • Utvikle en coachende lederstil
  • Onboarding av nye ledere
  • Onboarding av executives
  • Utvikle og avholde totalforløp innen lederutvikling
  • Feedbacktrening
  • Fjernledelse – når ledere og medarbeidere ikke er samlokalisert
  • Endringsledelse
  • Medarbeiderutvikling