Lederutvikling
Lederutvikling handler om bevissthet og utvikling i rollen som leder, enten dette er som del av et lederteam, som leder for en avdeling, som teamleder eller som prosjektleder . Vårt mål er å møte deg som leder der du befinner deg, enten som ny eller erfaren, og være pådrivere for din videre utvikling.