Dersom du gjennomfører målrettede og systematiske onboarding-programmer, vet vi at du raskere kan utnytte både dine egne og eksterne ressurser, og/eller dine medarbeideres ressurser til sitt fulle potensiale.

Medvind vil arbeide tett sammen med din organisasjon med å utarbeide et onboarding-program som passer din organisasjon og som tilpasses de ulike rollene.

Vi vil ta utgangspunkt i kulturen og identiteten i ditt selskap. Du vil ende med et systematisk oppsett der du på en fokusert måte gradvis kan jobbe med onboarding av deg selv eller dine medarbeidere og kan være trygg på at etter endt program vil dere være godt rustet.

Onboarding er nært tilknyttet våre tjenester innen HR-tjenester,  Organisasjonsutvikling og Karriererådgivning/Outplacement.