Som leder vil du få tilgang til rådgivere med høy faglig, operativ og komplementær kompetanse, på bistand
og support innen HR-administrasjon, arbeidsrett, personalarbeid og ledelse, utført i samsvar med norsk
lovgiving og praksis.

Hos Medvind Personal kan du tegne et abonnement som sikrer løpende tilgang til alle HR- tjenester, når du
trenger det.

Våre tjenester innen HR Services retter seg mot å bygge, utvikle og bevare en effektiv og profesjonell organisasjon,
både operativt og strategisk. Dette som bistand til deg som leder, HR-ansvarlig og / eller styre, hvor vi gir råd og
operativt bidrar i administrasjon, endring og utvikling av organisasjonen.

Medvinds rådgivere har lang og bred erfaring som HR-ledere fra offentlig og privat sektor, og vil kunne gi deg
profesjonell bistand fra dag 1.

Vi bistår deg som et team, alltid med én ansvarlig, for å sikre at rett erfaring og kompetanse blir hensyntatt i
gjennomføringen. Vårt bidrag er skalerbart etter de behov du løpende har, hvor du har tilgang til oss enten på
stedet eller via telefon og e-post.

HR Services er nært tilknyttet våre tjenester innen Leder- og talentutvikling,  Organisasjonsutvikling og
Karriereutvikling/