Executive coaching er for deg som ønsker å utvikle deg som leder eller støtte deg i en utfordrende periode gjennom å stoppe opp og reflektere, diskutere hendelser og teste ut ideer med en nøytral person, som både lytter og utfordrer deg. Sammen med din coach tar du utgangspunkt i din situasjon og ønsket situasjon i fremtiden for å skape varige resultater både for deg i rollen som leder og for bedriften.

Målet er å fremme handling, fordype læring, takle endring og fokusere på nyskapning og resultater.

Du vil:

  • Få maksimalt nytte av ditt potensiale som person – profesjonelt og personlig
  • Få innsikt i dine sterke sider og de som kan forbedres
  • Få nye perspektiver pa komplekse utfordringer og muligheter og forbedre din evne til a reagere effektivt
  • Utvikle en personlig handlingsplan for a bevege seg mot onskede faglige og/eller personlige mal
  • Bevisstgjore lederstil og lederpotensiale