Kritisk for omstillingsprosesser som medfører nedbemanning er samtalen mellom ansvarlig linjeleder
og den berørte. Her ligger forutsetningen for å kunne gjennomføre en omstilling uten konflikt.
Medvind Personal’s ledertrening er en workshop som gir ledere trygghet for korrekt gjennomføring av
samtalen ved å forberede seg på ulike reaksjoner og spørsmål.

Trygghet for gode samtaler skapes gjennom å være tilgjengelig, vise respekt og være åpen og ærlig
under hele prosessen.

Målsetningen er:
  • Hindre at det oppstår konflikter mellom arbeidsgiver og den berørte
  • Sikre god kommunikasjon og tydelig informasjon
  • Sikre at den berørte får tilstrekkelig innsyn i situasjonen, slik at han/hun kan gjøre riktige valg for egen fremtid
  • Sikre ryddighet i forholdet til tillitsvalgte
  • Avklare og tydeliggjøre roller og ansvar for alle parter som er involvert
Programmet dekker følgende områder:
  • Informasjon om krav og rettigheter knyttet til Arbeidsmiljøloven
  • Plan for innkalling og disposisjon for selve samtalen
  • Bruk av tillitsvalgte i prosessen
  • Avklaring av roller og ansvar for linjeleder, personalsjef og tillitsvalgte
  • Trening i forståelsen og taklingen av ulike reaksjonsmønstre fra den berørte

Varighet: ca. 3 timer
Kontakt oss på 22 60 96 70 eller send e-post:
medvind@medvindpersonal.no