Ketil Lyng

Seniorrådgiver

Mobil: 977 55 627
ketil@medvindpersonal.no

Ketil Lyng har bred administrativ og operativ toppledererfaring fra komplekse internasjonale organisasjoner. Solid kompetanse fra mange oppkjøp og fusjoner internasjonalt. Bred erfaring fra mange større prosjekter innenfor HR-verdikjeden i krevende omstillings- og nedbemannings- prosesser med særlig vekt på organisasjons- og lederutvikling, karriereskift og rekruttering fra et strategisk ledelsesnivå. Arbeider strategisk, er analytisk og metodisk i sin tilnærming med fokus på gjennomføring og resultater. Advokat som yrkesbakgrunn med erfaring fra Norske Skog konsern og næringslivsorganisasjonene NHO, Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening.

Arbeidserfaring:

1995 – Advokatsekretær, Wikborg Rein, Oslo
1991-1995 Pals AS, Oslo
1988-1991 Habberstad AS, Oslo
1986-1988 KPMG Data-Plan AS, Oslo
1984-1986 Media Invest/Media Vision AS, Oslo
1984 Dataco AS, Oslo
1979-1984 Myres/Lintas Reklamebyrå, Oslo
1976-1978 Products-from-Sweden, USA
1974-1976 Norges Kooperative Landsforening
1971 Oskar Sylte Mineralvannfabrikk

Utdanning:

1988 Diplomstudium i Informasjon og Samfunnskontakt, Institutt for markedsføring, Oslo
1983 Spesialkurs personaladministrasjon, Bedriftsøkonomisk Institutt, Oslo
1982 Forberedende, Universitetet i Oslo
1972 Sekretærlinje, Oslo Handelsgymnas
1970 Eksamen artium, Molde gymnas