Author: glodtest

Medvind Personal har flyttet

Medvind Personal har flyttet til Universitetsgaten 14, vis-a-vis Nasjonalgalleriet i Oslo. Med dette har vi fått økt areal og sentral beliggenhet for våre kunder og kandidater.

Vi har også fått et nytt område: HR for hire for bedrifter med behov for HR kompetanse permanent eller ved behov. Dette er en fleksibel løsning som kan opp og nedskaleres etter bedriften behov. Kontaktperson: Geir G. Vaardal / 92 43 83 09 / geir@medvindpersonal.no

HR for Hire med Geir Vaardal

HR for Hire med Geir Vaardal. Har en lang og bred erfaring som leder for HR i et industrikonsern, og bakgrunn som leder innen salg og forretningsutvikling fra finans, entreprenør og IT bransjen.